Żywa lekcja historii i patriotyzmu

Teatr historyczny Chorągwi Komturstwa Gniewskiego założony przez Krzysztofa Góreckiego po raz kolejny odwiedził naszą szkołę prezentując żywą lekcję historii. Celem pierwszej historycznej podróży była Polska  wieku XVI i XVII.  Podczas  barwnej gawędy historycznej prezentowanej przez animatorów teatru,   oglądaliśmy stroje i umundurowanie z czasów sarmackich i poznaliśmy Rzeczpospolitą jako kraj wielu kultur. Uczniowie mieli okazję zobaczyć wojownika pancernego Hetmana Czarnieckiego, żołnierzy autoramentu cudzoziemskiego: muszkietera i pikiniera Karola X Gustawa, ale najważniejszym punktem było spotkanie z husarią – chlubą oręża polskiego.

Druga prezentacja zatytułowana „Długi wiek XIX”  przybliżyła uczniom zagadnienie powstań narodowowyzwoleńczych, a  prezentowane stroje i  uzbrojenia pozwoliło na określenie charakteru i różnic powstania listopadowego i styczniowego. Zgromadzeni w auli zobaczyli, jak wyglądał kosynier i żołnierz wojska Księstwa Warszawskiego. W tej historycznej podróży spotkali też Tadeusza Kościuszkę, Napoleona Bonaparte, Józefa Wybickiego, Piotra Wysockiego oraz …Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zajęcia teatru  historycznego Krzysztofa Góreckiego łączą zabawę z wiedzą poruszając jednocześnie zagadnienia wychowania patriotycznego. Młodzież utrwala i zdobywa wiedzę historyczną, a przy okazji świetnie się bawi.