Apel podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2022/2023 – klasy starsze

Pierwszy semestr pracy w roku szkolnym 2022/2023 mamy już za sobą. Po feriach
zimowych, dnia 3 stycznia 2023 r. w naszej szkole odbyły się apele dla klas VI – VIII,
podsumowujące osiągnięcia za I półrocze roku szkolnego 2022/2023.
Pani Dyrektor nagrodziła uczniów za osiągnięcia w nauce, w sporcie oraz za udział
w konkursach.
Wszystkim serdecznie gratulujemy ! ! !