Apele podsumowujące dla klas 6-8

Dnia 13 czerwca w Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie odbyły się apele podsumowujące pracę uczniów w klasach 6-8. Na spotkaniu omówiono i wyróżniono osiągnięcia uczniów  za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w roku szkolnym 2023/2024.

Pani Dyrektor Olga Tomaszewska podkreśliła wysoki poziom pracy uczniów oraz zaangażowanie nauczycieli w proces kształcenia. Podziękowano  uczniom za aktywność w życiu szkoły i zaangażowanie w różnorodne przedsięwzięcia.

Na apelu uczniowie otrzymali nagrody za osiągnięcia sportowe, artystyczne oraz naukowe.

Całe spotkanie było okazją do podsumowania pracy i motywowania uczniów do dalszego rozwoju oraz rozwijania swoich pasji i talentów.