Dni Otwarte szkół średnich w Wejherowie

Dnia 21.03. uczniowie klas VIII mieli okazję poznać ofertę wejherowskich szkół ponadpodstawowych. Pierwszą szkołą, którą odwiedzili uczniowie naszej szkoły był Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego, tzw. „budowlanka”. Uczniowie zostali podzieleni na grupy i pod opieką uczniów klas starszych szkoły średniej zwiedzali całą szkołę, poznawali poszczególne pracownie. Później na sali gimnastycznej można było rozwiązać testy z rachunkowości, wypełnić test na swoje predyspozycje zawodowe czy przymierzyć bojowy strój strażaka.
Inna grupa uczniów była z wizytą w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera, tzw. „samochodówce”. Tam również została zaprezentowana w podobnej formie oferta poszczególnych kierunków szkoły branżowej, technikum czy liceum.
Uczniowie naszej szkoły odwiedzili również Powiatowy Zespół Szkół nr 1 – I LO im. Jana III Sobieskiego przy ul. Bukowej. W auli przedstawiono nam prezentację z ofertą szkoły. Uczniowie klas 8 również uczestniczyli w Dniu Otwartym w tzw. „elektryku” , czyli Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł”. Tam także uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, otrzymali ulotki
z informacjami dla kandydatów. Przedstawiono kolejne kroki rekrutacji, jakie każdy uczeń musi spełnić, aby kontynuować
naukę w szkole średniej.
Mamy nadzieję, że wizyty w szkołach średnich pozwolą przybliżyć atmosferę nauki oraz dokonać słusznego wyboru przez
naszych uczniów.