DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU W KLASACH I-III

7 lutego 2023 r. obchodziliśmy światowy Dzień Bezpiecznego Internetu. Podczas tegorocznych obchodów w klasach I-III na terenie naszej szkole odbyły się zajęcia poświęcone tematyce zagrożeń w Sieci oraz zasad bezpiecznego korzystania z niej. Zajęcia zostały przeprowadzone na podstawie scenariuszy i materiałów (filmów, spotów, plików muzycznych) udostępnionych na stronie internetowej www.dzieckowsieci.pl. oraz materiałów przygotowanych przez koordynatorów akcji oraz nauczycieli. Ponadto uczniowie uczestniczyli w lekcjach online (dbi.pl/lekcje online) oraz wykonali konkursowe prace plastyczne na temat ,,Mój bezpieczny, komputerowy świat”.