Miesięcznik Victor oraz National Geographic Kids w bibliotece!

Biblioteka szkolna wzbogaciła się o nowe tytuły czasopism Victor oraz National Geographic Kids.
W czasopiśmie edukacyjnym Victor znajdziecie informacje o egzaminie ósmoklasisty, przykładowe testy oraz dodatkowe materiały przygotowujące do egzaminów. W czasopiśmie znajduje się wiele ciekawych tematów.
National Geographic Kids to Polska edycja popularnego na całym świecie magazynu dla dzieci i młodzieży. Jego misją jest rozbudzanie ciekawości i upowszechnianie wiedzy o otaczającym świecie. W środku znajdziecie niezwykłe zdjęcia z całego świata, ciekawe i rzetelne informacje, różnorodne
tematy.

Zapraszamy do Biblioteki!!!