Podziękowanie za dary książkowe (budynek klas 6-8)

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, ich rodzicom i innym  darczyńcom, którzy przekazali dary książkowe do naszej biblioteki. Dzięki temu szkolna biblioteka wzbogaciła się o ponad 50 książek. Cieszymy się, że są osoby, dla których nasz księgozbiór nie jest obojętny i potrafią podzielić się tym, co posiadają.

Serdeczne podziękowania dla Pani Anny Dawidowskiej, nauczyciela naszej szkoły, która przekazała całą serię komiksów przygód Kaczora Donalda, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Podarowane książki przyczynią się do pomnożenia radości, jaką daje czytanie.

Dziękujemy i czekamy na więcej

Nauczyciel bibliotekarz

 Danuta Kowalska