Projekt „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – spotkanie 6

20 kwietnia 2023 r. uczestnicy projektu pojechali do Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy na spotkanie z panią dr Alicją Paczoską – Hauke, która pracuje w wydziale do spraw Poszukiwań i Identyfikacji.

Najpierw odbyło się spotkanie w siedzibie IPN na temat prac, działań i różnych trudności, na które w swojej pracy napotykają pracownicy Biura Poszukiwań w Bydgoszczy. Uczniowie poznali sylwetki żołnierzy wyklętych z rejonu Bydgoszczy, a następnie byli na Cmentarzu przy ul. Kcyńskiej, by zobaczyć miejsce wiecznego spoczynku zidentyfikowanych żołnierzy i symboliczne mogiły. O miejscu tym mówi się Bydgoska „Łączka”.