Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie odbywa się zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/23 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa.

Termin rekrutacji

Przyjmowanie wniosków odbywa się w terminie od 2.03.2022 r.  do 16.03.2022 r.

Dokładne informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce

REKRUTACJA – oddział przedszkolny