Ślady terroru. Zbrodnie komunistyczne w Gdańsku.

Dnia 16 marca 2023 r. uczniowie naszej szkoły, tzn. Marta, Pola, Paulina i Mateusz z klas 8 wraz z przedstawicielami dwóch szkół z województwa
pomorskiego, uczestniczyli w symulacji projektu „Ślady terroru. Zbrodnie komunistyczne w Gdańsku” opracowanej i przygotowanej przez konsultanta ds. historii i wos w Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – pana Grzegorza Rutkowskiego. Byli pierwszymi uczestnikami tego projektu. Celem spotkania było przejście śladami terroru w Gdańsku – dotarcie do dawnych siedzib Urzędu Bezpieczeństwa, Aresztu Śledczego, Rejonowego Sądu Wojskowego, a także miejsc upamiętniających ofiary systemu stalinowskiego, w tym Wojskowy Cmentarz Garnizonowy, na którym spoczywają m.in. Danuta Siedzikówna ps. „Inka” i Feliks Selmanowicz ps. „Zagończyk”. Spotkanie rozpoczęło się przed siedzibą ABW w Gdańsku. Uczniowie otrzymali karty pracy oraz mapki z lokalizacją miejsc, do których należało dotrzeć. Po dotarciu do wyznaczanego miejsca uczniowie, dzięki informacjom ukrytym pod kodami QR oraz znajdującymi się na budynkach, rozwiązywali zadania. Po uzupełnieniu kart pracy uczestnicy wypełnili ankietę, która stanowiła ewaluację projektu. Dzięki tym zajęciom uczniowie mieli możliwość poznania „żywej” historii i uzmysłowienie sobie, że jest ona nie tylko w książkach, Internecie, ale bardzo często wokół nas. Przechodzimy koło niej i nie wiemy, jakie ma znaczenie. To były interesujące zajęcia, warte polecenia innym.