Spotkanie z przedstawicielem policji

Dnia  21.10.2022 r. odbyły się  spotkania  uczniów z przedstawicielem POLICJI.

Tematyka spotkań:

  • cyberprzemoc
  • odpowiedzialność karna nieletnich
  • konsekwencje nieodpowiednich zachowań nieletnich

W spotkaniach uczestniczyły klasy  VI, VII, VIII.

W dniach  24 -25.10.2022 r.  w naszej szkole odbyły się także spotkania z przedstawicielem  Policji dla rodziców klas IV-VIII.