Szkolenie pierwsza pomoc

Wszyscy pracownicy naszej szkoły odbyli szkolenie z pierwszej pomocy. Szkolenie zostało zorganizowane przez specjalistów z zakresu ratownictwa medycznego (TotalMedica) , którzy przekazali naszym pracownikom wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. Dzięki temu szkoleniu nasi pracownicy są teraz w stanie szybko i skutecznie zareagować w przypadku wypadku lub nagłego zachorowania ucznia podczas zajęć lekcyjnych. Cieszymy się, że dzięki temu szkoleniu nasza szkoła jest jeszcze bardziej przygotowana do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia naszych uczniów.