Warsztaty Naukowe na Uniwersytecie Gdańskim

Grupa uczniów klas ósmych naszej szkoły, wzięła udział w niezwykłym wydarzeniu w ramach projektu Zdolni z Pomorza: Pomorskich Warsztatach Naukowych na Uniwersytecie Gdańskim. Od poniedziałku 19-tego do piątku 23-tego września, nasi uczniowie uczestniczyli w dedykowanych dla nich wykładach, ćwiczeniach i warsztatach, prowadzonych przez wykładowców Wydziału: Biologii, Chemii, Fizyki, Matematyki i Historii. Celem zajęć było poszerzenie wiedzy i zainteresowań uczniów, szczególnie uzdolnionych. Dodatkowymi atrakcjami był wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni oraz udział w warsztatach w Muzeum Emigracji w Gdyni. Nasi uczniowie przez kilka dni poczuli się jak „prawdziwi studenci”, tym bardziej, że mieszkali w Domu Studenckim nr 3 Uniwersytetu Gdańskiego.

Opiekun i koordynator szkolny – pani Małgorzata Nowakowska