Wymiana kartek świątecznych ze szkołami z Europy

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia nasza szkoła zorganizowała podobnie jak w zeszłym roku wymianę pocztówkową ze szkołami z Europy.

Uczniowie klas 7 i 8 własnoręcznie i z dużym zaangażowaniem przygotowywali kartki świąteczne, które zostały wysłane do szkół we Włoszech, Hiszpanii, Słowacji, Słowenii oraz Polski. Zabawę połączyli z nauką, ponieważ życzenia oraz kilka słów o sobie napisali w języku niemieckim.

Głównym celem przedsięwzięcia było uświadamianie i wzmacnianie poczucia przynależności

do wspólnoty europejskiej, podtrzymywanie tradycji, propagowanie inwencji twórczej uczniów oraz motywacja do nauki języka niemieckiego.

                                                                                                                 Anna Kleppin- Formela