ZAJĘCIA W PRACOWNI LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie korzystają już ze sprzętów zakupionych w ramach rządowego programu Laboratoria przyszłości.

Podczas zajęć w dniu 05.11.2022 uczniowie mogli wykonać ozdoby Bożonarodzeniowe wykonane w technice papieroplastyki jak również na szydełku gdzie przygotowywali przestrzenne gwiazdki.

Zajęcia były prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający rozwijaniu zainteresowań i umiejętności praktycznych.

Doposażenie szkoły w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwoli na uatrakcyjnienie dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy oraz praktycznych umiejętności przez uczniów.

Laboratoria przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych, a jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

Beata Hinc, Jolanta Sępioł