Nowa Rada Rodziców

Dnia 24 września 2019 r. odbyło się spotkanie Rady Rodziców, na którym podsumowano miniony rok szkolny, uchwalono program profilaktyczno – wychowawczy na bieżący rok oraz dokonano wyboru prezydium Rady Rodziców, którego Przewodniczącą została Pani Lilianna Breen.