Działania

ZAJĘCIA DLA RODZICÓW – LUTY

18.02.2020 Zespół projektowy Erasmus+ zorganizował warsztaty dla rodziców, których dzieci uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 9.  Przedmiotem badania były bariery komunikacyjne i potrzeby dziecka. Rodzice podzieleni na grupy wzięli udział w kilku zajęciach.

Podczas jednego z zadań uczestnicy otrzymali zdjęcia dzieci w różnych sytuacjach. Poproszono ich, aby określili potrzeby i oczekiwania dziecka oraz zastanowili się, kto powinien je zaspokoić.

Inne działanie obejmowało dyskusję na temat tego, czym jest zdrowe środowisko szkolne i jakie są sposoby jego uzyskania.

Rodzice zostali również poproszeni o przywołanie swoich pozytywnych i negatywnych wspomnień z dzieciństwa o członkach rodziny.

Wyżej wymienione działania zostały wykorzystane w celu zapewnienia, że dorośli, wykorzystując empatię, są świadomi potrzeb dzieci.

Druga część warsztatów dotyczyła pojęcia barier komunikacji werbalnej i werbalnej oraz komunikacyjnej. Rodzice otrzymali opaski ze wskazówkami, jak komunikować się z każdym z nich. Uczestnicy zostali poproszeni o omówienie różnych tematów zgodnie z podanymi wskazówkami. Pod koniec działalności rodzice zostali poproszeni o zidentyfikowanie barier komunikacji, a także o wymienienie czynników sprzyjających dobrej komunikacji.

 

AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW – STYCZEŃ

04.01.2020 Zespół projektowy Erasmus+ odwiedził innych uczniów z „pudełkiem uczuć”. Celem działania było umożliwienie uczniom wyrażania uczuć, które zwykle tłumią. Zadaniem uczniów było dokończenie zdania: chciałbym, aby mój nauczyciel wiedział…

Po zebraniu wszystkich odpowiedzi zespół Erasmus + zebrał się, aby ocenić wynik. Nasz psycholog szkolny pomógł przeanalizować wszystkie podane odpowiedzi.

Uczucia uczniów były w większości pozytywne, wymienili nauczycieli, których lubią, mówili, że czują się dobrze podczas lekcji, doceniali przyjazną atmosferę.

To, co im się nie podobało, to brak spójności wyrażony przez niektórych nauczycieli, mówili, że czują się przytłoczeni ilością prac domowych i zadań. Niektórzy uczniowie myśleli również, że nauczyciele nie wiedzą, jak to jest być uczniem w dzisiejszych czasach. Czasami czują się zestresowani i niespokojni.

Zespół Erasmus + próbował dowiedzieć się, które czynniki wpływają na uczucia uczniów i zastanowić się nad sposobami pomagania uczniom, którzy wyrażają negatywne uczucia.

Ogólnie rzecz biorąc, uczniowie czuli się dobrze mogąc wyrazić swoje uczucia i chcą, aby „pudełko uczuć” pozostało w naszej szkole jako stały element.

 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI W RAMACH AKTYWNOŚCI W PROJEKCIE ERASMUS +

„FIND MY ECHO IN YOU”

 10.12.2019 odbyły się warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli. Tematyką zajęć była empatia. Nauczyciele w grupach wykonywali różne ćwiczenia mające na celu podniesienie świadomości dorosłych na temat potrzeb dziecka.

 

Krótki Program Szkoleniowy dla Pracowników

w ramach projektu Erasmus + Współpraca Szkół KA229

W dniu 24.11.2019 p. Olga Tomaszewska, p. Marta Dettlaff i p. Anna Korzonek udały się do Turcji na pierwsze spotkanie dotyczące odbywającego się w naszej szkole projektu Erasmus + „Find my echo in you”.

Podczas trwającego tydzień pobytu u gospodarzy w Izmirze, działo się bardzo dużo. Codzienne szkolenia, warsztaty, rozmowy z nauczycielami i uczniami, wzajemne poznawanie się wszystkich uczestników z krajów partnerskich – z Turcji, Macedonii, Bułgarii, Polski. Mimo wielu obowiązków związanych z realizacją projektu znalazł się również czas na zwiedzanie oraz na spróbowanie słynnej kawy po turecku.

Tydzień spędzony w Izmirze zaowocował ustaleniami dotyczącymi dalszych etapów projektu, nawiązaniem nowych przyjaźni oraz wieloma pomysłami na pracę z uczniami.

 

SP 9 w Turcji w ramach programu Erasmus +

Dzień 1

Spotkanie w SZKOLE

Spotkanie z DYREKTOREM

Dzień 2

Prezentacje

Warsztaty

Zwiedzanie Izmiru

Dzień 3

Wycieczka kulturoznawcza do starożytnego miasta Efez, domu Maryi Dziewicy
oraz wioski Şirince.

Dzień 4

Warsztaty artystyczne oraz Ebru ( tradycyjna turecka sztuka zdobienia papieru).

Dzień 5

Podsumowanie wizyty, uroczyste zakończenie

 

PLAKAT WYBRANY

W dniach 13-14.11.2019 uczniowie biorący udział w projekcie Erasmus+ przeprowadzili wśród wszystkich klas głosowanie na najlepszy plakat ilustrujący tytuł projektu „Find my echo in you”.

Walka była wyrównana, gdyż wszystkie plakaty były ciekawe a ich twórcy wykazali się dużą kreatywnością. Największe uznanie zdobył plakat nr 3, na drugim miejscu znalazła się praca z numerem 7, a kolejne miejsce na podium zajął plakat nr 2.

Ogromne gratulacje dla zwycięzców!

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.

 

PLAKATY

Grupa uczniów biorąca udział w projekcie stworzyła plakaty, które obrazują tytuł naszego projektu Erasmus +  „Find my echo in you”.

Wszyscy postarali się tak bardzo, że trudno jest nam wybrać ten najlepszy – potrzebujemy Waszej pomocy!

W najbliższych dniach, grupa uczniów odwiedzi Wasze klasy wraz z plakatami – zagłosujcie na ten, który jest Waszym zdaniem tym naj!