Zebrania z Rodzicami

Terminy spotkań z rodzicami
w I półroczu roku szkolnego 2023/2024

05.09.2023 r. klasy 0 – I
06.09.2023 r. klasy II – III
07.09.2023 r. klasy IV-V
11.09.2023 r. klasy VI – VIII
23.10. 2023 r. klasy IV – V
24.10.2023 r. klasy VI – VIII
21.11.2023 r. klasy I – III
22.11.2023 r. . oddziały przedszkolne
11.12.2023 r. klasy IV – V
12.12.2023 r. klasy VI – VIII
23.01.2024 r. klasy I – III
24.01.2024 r. klasy IV – V i oddziały przedszkolne
25.01.2024 r. klasy VI – VIII

Terminy spotkań z rodzicami
w II półroczu roku szkolnego 2023/2024

09.02.2022 r. oddziały przedszkolne
08.04.2024 r. klasy I – III
09.04.2024 r. klasy IV – V
10.04.2024 r. klasy VI – VIII
25.04.2024 r. oddziały przedszkolne
21.05.2024 r. klasy I – III informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i obniżonych ocenach z zachowania oraz przedstawienie proponowanych ocen rocznych
22.05.2024 r. klasy IV – V informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i obniżonych ocenach z zachowania oraz przedstawienie proponowanych ocen rocznych
23.05.2024 r klasy VI – VII informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i obniżonych ocenach z zachowania oraz przedstawienie proponowanych ocen rocznych
04.06.2024 r. oddziały przedszkolne

 

Spotkania Rady Rodziców

27.09.2023 r. – wybory Przewodniczącego RR
listopad 2023 r.
kwiecień 2024 r.
czerwiec 2024 r.