Dodatkowe dni wolne

W roku szkolnym 2023/2024

3 kwietnia 2024 r.

29,30 kwietnia 2024 r.

31 maja 2024 r.

14,15,16  maja 2024 r. egzamin ósmoklasisty