Dodatkowe dni wolne

W roku szkolnym 2022/ 2023

14 października 2022 r.

31 października  2022 r.

2 maja 2023 r.

4 maja 2023 r.

9 czerwca 2023 r.

23,24,25 maja 2023 r. egzamin ósmoklasisty