język kaszubski 2020/2021

Kaszëbsczé nótë

Kaszëbsczé nótë albo Abecadło kaszubskie – uczniowie klas 3 c i 3 d wykonali alfabet na lekcji języka kaszubskiego.

Sukces uczniów języka kaszubskiego

Już po raz osiemnasty zaplanowano finał  Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé spiéwë”, który stał się już trwałą i dumną tradycją Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie i gminy Luzino.
„Konkurs pieśni kaszubskiej jest pielęgnowaniem i rozwijaniem tradycji śpiewaczych naszego regionu i prezentacją rodzimych pieśni ludowych. Jest festiwalem różnorodności, zarówno pod względem doboru repertuaru jak i jego interpretacji oraz opracowań muzycznych”.

W eliminacjach co roku w pięciu kategoriach wiekowych zmaga się ok.  200 – 250 uczestników z województwa pomorskiego.

Naszą szkołę reprezentowali:

Kategoria II –  / klasy I – III zespoły/

„Kaszëbsczé krôsniãta” – klasa II C

Kategoria II –  / klasy I – III soliści/

Iga Żuchlińska – klasa IIC

Kategoria  III  /klasy IV – VI soliści/

Krzysztof Kołodziej klasa V A

Kategoria III  /klasy IV – VI zespoły/

„Kaszëbsczé gwiôzdë” klasa V A

Wszyscy nasi reprezentanci zakwalifikowali się do finału wojewódzkiego. Niestety finał odwołano w związku z pandemią COVID – 19.

Finaliści otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Serdecznie gratulujemy!

Ciekawe lekcje języka kaszubskiego

Klasa III C, IIID, VIA

Podczas lekcji języka kaszubskiego uczniowie mają możliwość doskonalić swoje umiejętności plastyczne i rozwijać kreatywność. Ostatnio m.in. dzieci wykonywały  prace plastyczne  wykorzystując wzór kaszubski. Uczniowie ozdabiali kamienie i deseczki drewniane. Powstało wiele pięknych prac.

Sukces uczennic  języka kaszubskiego

Dnia 21 października  2020 roku w siedzibie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie odbyły  się  eliminacje miejskie do konkursu „Rodnô Mòwa”. Konkurs popularyzuje literaturę, tradycję i folklor kaszubski.

Uczestników oceniało jury: Grażyna Wirkus, Eugenia Konkol i Radosław Kamiński.

Nagrody wręczyli laureatom zastępca prezydenta Wejherowa ds. Społecznych i ekonomicznych Arkadiusz Kraszkiewicz i Mirosław Gaffka, prezes wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Zofia Żmich i Alicja Maciejewska /klasa III C/ oraz Pola Gołąbek /klasa VI A/.

W kategorii kl.I-III pierwsze miejsce zajęła Zofia Żmich, a drugie miejsce Alicja Maciejewska.

W kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce zajęła Pola Gołąbek.

Uczennice przygotowała p. H.Groth

Serdecznie gratulujemy!