Statut i regulaminy

Koncepcja pracy szkoły

Statut Szkoły Podstawowej nr 9 im. generała Józefa Wybickiego w Wejherowie

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin biblioteki

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Instrukcja bezpieczeństwa dla opiekuna szkolnej wycieczki autokarowej

Regulamin spacerów i wyjść poza teren szkoły

Regulamin pracy

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Szkolnego Centrum Multimedialno-Informacyjnego

Regulamin Czytelni

Regulamin zachowania się na lekcjach

Regulamin zachowania się podczas przerw

Regulamin konkursu o puchar przechodni Dyrektora Szkoły dla SUPERKLASY

Procedury wystawiania opinii

Procedura zachowania podczas wypadków

Regulamin dyżurów nauczycieli

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin sali gimnastycznej

Regulamin boiska szkolnego

Regulamin korzystania z sali treningowej

Dodaj komentarz