INFORMACJA

W sprawie: Nr postępowania: – SP9.271.02.D.2021 Nr ogłoszenia  Ogłoszenie nr2021/BZP 00306354/01  z dnia 2021-12-09 INFORMACJA „Do wymaganego terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta na https://miniportal.uzp.gov.pl/. Art. 255 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie Czytaj więcej…

Przetargi 2021

Zamówienie publiczne  prowadzone w trybie podstawowym  art. 275.1.1  pn : DOSTAWA SPRZĘTU I ARTYKUŁÓW EDUKACYJNYCH WRAZ Z JEGO MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM DLA POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO. prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod Czytaj więcej…