Przetargi 2021

Zamówienie publiczne  prowadzone w trybie podstawowym  art. 275.1.1  pn :

DOSTAWA SPRZĘTU I ARTYKUŁÓW EDUKACYJNYCH WRAZ Z JEGO MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM DLA POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO.

prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:  https://miniportal.uzp.gov.pl/

Nr postępowania: – SP9.271.01.D.2021

Nr ogłoszenia  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00293272/01 z dnia 2021-12-01

identyfikator postępowania – ocds-148610-88777e85-5270-11ec-8c2d-66c2f1230e9c