2020/2021

We wtorek 1 września 2020 roku rozpoczął się kolejny rok szkolny 2020/2021.Zgodnie z procedurą sanitarną  i harmonogramem zajęć, uczniowie powitali szkołę w swoich klasach, gdzie spotkali się z wychowawcami. Na zajęciach omówiono  zasady bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły oraz procedury wynikające z zagrożenia Covid – 19. Wychowawcy klas przypomnieli również  regulamin  wystawiania ocen z zachowania, zasady usprawiedliwiania nieobecności, zasady obowiązujące  podczas nauczania zdalnego (lekcji online) oraz bezpiecznego korzystania z Internetu. Wychowawcy przypomnieli również o zakazie korzystania z telefonów na terenie szkoły.

1 września,  to również rocznica wybuchu II Wojny Światowej, dlatego też delegacja uczniów złożyła kwiaty pod pomnikiem nauczycieli i pracowników oświaty poległych w czasie działań wojennych i w miejscach kaźni hitlerowskich w latach 1939-1945.

Od 7-12 września 2020 r. odbyły się apele porządkowe dla klas II-VIII. Pani Dyrektor Olga Tomaszewska  przypomniała procedury obowiązujące w naszej szkole w związku z pandemią Covid-19. Przypomniała też o zasłanianiu nosa i ust oraz częstym myciu rąk  i dezynfekcji.

21września 2020 r. Rada Rodziców przekazała szkole 1000 jednorazowych maseczek dla uczniów,  których ochrona  uległa zniszczeniu podczas przebywania  w szkole. Maseczki zostały zakupione z pieniędzy uzbieranych na loteriach fantowych.

26 września 2020 r. obchodziliśmy  Europejski Dzień Języków Obcych. Głównym założeniem tego święta jest propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno w szkole, jak i poza nią oraz promowanie wśród uczniów różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy ciągle rozwijać i pielęgnować. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły nagrali krótkie filmiki.

29 września , to dzień urodzin patrona naszej szkoły Generała Józefa Wybickiego. Ta data,  to ważny punkt harmonogramu , zapisana złotymi literami w tradycji naszej szkoły.Dzień Patrona Szkoły – Święto Szkoły, nawet w dobie pandemii, przybrało uroczysty charakter. Zaraz po wejściu do budynku szkoły, można było zauważyć portret Generała Józefa Wybickiego udekorowany przepięknym bukietem kwiatów.  Galowy strój uczniów był wyrazem szacunku i przywiązania do tradycji.W klasach rozbrzmiały dźwięki hymnu narodowego, którego autorem jest właśnie nasz patron szkoły.Tego dnia ogłoszono również wyniki I Szkolnego Konkursu Internetowego pt. „ Józef Wybicki i jego czasy”. W ramach konkursu uczniowie wykonali test z wiedzy o patronie, wcielili się w postać Generała Józefa Wybickiego wygłaszając krótką przemowę do legionistów uzasadniającą napisanie dla nich „Pieśni Legionów”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas ósmych, a każdą z nich reprezentował jeden uczeń. Zwycięzcy odebrali nagrody z rąk dyrektora szkoły – pani Olgi Tomaszewskiej.

Pod koniec września  uczniowie naszej szkoły wybierali przedstawicieli do organów Samorządu Uczniowskiego.  Odbyło się głosowanie na kandydatów do władz SU. Pierwszy raz w historii szkoły, wybory zostały przeprowadzone  on-line. Uczniowie klas IV – VIII, podczas lekcji informatyki, zapoznali się z prezentacjami przygotowanymi przez kandydatów, a następnie wyrazili swoje poparcie, oddając głos na specjalnie do tego przygotowanej stronie.

Łącznie oddanych zostało 406 ważnych głosów. Największe uznanie zyskał Witek Milewski z klasy 7d. Pozostali kandydaci, którzy w roku szkolnym 2020/2021 reprezentować będą społeczność uczniowską, to: Paweł Grzona 8f, Maja Gardocka 8a oraz Klaudia Rek 7i.

30 września 2020 r. uczniowie klas piątych wzięli udział w spotkaniach z cyklu „Z przyrodą na ty”. Program dnia składał się z dwóch punktów:

Spotkanie I – Ochrona ptaków i ich rozpoznawanie – spacer z ornitologiem

Spotkanie II – Zachować zimną krew – herpetofauna Polski – spacer z naukowcem zajmującym się płazami.

Nawet maluch doskonale to wie, że bezpieczeństwo to podstawowa rzecz. W ramach edukacji dla bezpieczeństwa, 7 października 2020 r. w naszej szkole odbył się próbny alarm przeciwpożarowy. Trzy urywane dzwonki od razu wszystkich zaalarmowały.Koordynatorem całej akcji był pan Bogdan Kruwelski, który przypomniał zasady właściwej ewakuacji. Sporządził też raport dotyczący obecności uczniów.

W październiku, w  powiatowych zawodach szachowych, naszą szkołę  reprezentowała silna drużyna w składzie: Ola Burchardt, Olgierd  Cichy, Tymon  Kruk, Szymon Nagel oraz Mateusz Maksymiuk.  Drużyna zdobyła II miejsce.

9 października 2020 r. w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość ślubowania   i pasowania pierwszoklasistów. Ze względu na trwającą pandemię, ślubowanie zostało podzielone na pięć tur. W tym dniu uczniowie nie mieli zajęć dydaktycznych. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły, odśpiewaniu hymnu państwowego, przemówieniu Pani Dyrektor Olgi Tomaszewskiej, a także krótkiej części artystycznej w wykonaniu dzieci, rozpoczęto ceremonię ślubowania. Pierwszaki oddały  hołd naszemu patronowi, składając kwiaty pod tablicą pamiątkową.Na pamiątkę tego bardzo ważnego dnia, uczniowie otrzymali dyplomy, legitymacje szkolne  oraz rożki obfitości  przygotowane przez rodziców.

Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto wszystkich pracowników oświaty w Polsce, zostało ustanowione na mocy ustawy z 27 kwietnia 1972 r. Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela, a od 1982, na mocy ustawy Karta Nauczyciela  jest obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r.

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej wyglądały inaczej, niż zwykle.  Uczniowie przyszli do szkoły w strojach galowych. Wprawdzie nie było uroczystego apelu, ale Samorząd Uczniowski przygotował dla wszystkich pracowników kartki z życzeniami, do których dołączono mały, słodki upominek przygotowany przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Oprócz tego uczniowie przygotowali krótkie filmiki i prezentację PP, na których złożyli życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Społeczność naszej szkoły pamiętała również o tych nauczycielach i pracownikach, którzy stracili życie podczas II wojny światowej składając kwiaty pod pomnikiem nauczycieli powiatu wejherowskiego poległych w czasie działań wojennych w miejscach kaźni hitlerowskich w latach 1939-1945.W tym roku inaczej niż zwykle uczniowie podziękowali nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły. Przygotowali życzenia w postaci plakatów, filmików  i slajdów.

W związku z pandemią, dopiero w  tym roku szkolnym miało miejsce podsumowanie konkursu dla zeszłorocznych klas II pt.  „Moja przygoda z misiem”. Była to już piąta  edycja konkursu zainicjowanego przez Radę Rodziców, którego celem jest m.in. propagowanie czytelnictwa wśród uczniów.

21 października  2020 r. w siedzibie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie odbyły  się  eliminacje miejskie do konkursu „RodnôMòwa”. Konkurs popularyzuje literaturę, tradycję i folklor kaszubski. Uczestników oceniało jury: p.Grażyna Wirkus, p. Eugenia Konkol i p.Radosław Kamiński. Nagrody wręczyli laureatom zastępca prezydenta Wejherowa ds. Społecznych i ekonomicznych p.Arkadiusz Kraszkiewicz i p. Mirosław Gaffka,  prezes wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Zofia Żmich i Alicja Maciejewska /klasa III C/ oraz Pola Gołąbek /klasa VI A/.W kategorii kl.I-III pierwsze miejsce zajęła Zofia Żmich, a drugie miejsce Alicja Maciejewska.W kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce zajęła Pola Gołąbek.

Pod koniec października 2020 r. – mimo pandemii i zdalnego nauczania, Samorząd Uczniowski przeprowadził w naszej szkole konkurs zatytułowany „ Jesienny stroik z  dynią w roli głównej”.  Wszystkie stroiki były naprawdę przepiękne  i kreatywne . Niektóre z nich bawiły, inne  wprowadzały  nastrój grozy, a jeszcze inne tworzyły  klimat jesiennej nostalgii.

11 listopada 2020 r. – to  już tradycja naszej szkoły, aby poprzez uroczystą akademię oddać hołd bohaterom narodowym z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Niech droga naszego życia będzie kontynuacją historycznych dróg i niech zawsze wiedzie ku doskonalszej wolności.Niestety, ze względu na pandemię, w tym roku świętowaliśmy  w formie wirtualnej.

Do Konkursu Pieśni Patriotycznej, który w tym roku odbył się w formie online,  przystąpiło 20 uczestników, których oceniło Jury w składzie: p. Dorota Muża-Szlas (przewodnicząca), p.Waldemar Czaja oraz p. Olga Tomaszewska.Uczestników z SP 9 przygotowały panie. Halina Groth oraz Beata Fokcińska.

25 listopada 2020 r. obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Uczniowie naszej szkoły  przyłączyli się do wspólnego świętowania zabierając na lekcje online swoje pluszaki.  Miś-zabawka pojawił się w Niemczech  w końcu XIX wieku, gdzie niemiecka inwalidka MargareteSteiff, sparaliżowana wskutek choroby Heinego-Medina, szyła różne pluszowe zabawki-zwierzątka. Jej siostrzeniec Richard Steiff wpadł na pomysł, aby ulepszyć konstrukcję zabawek i rozpocząć ich produkcję. Pierwszy pluszowy miś został wyprodukowany w 1902 roku. W 1903 roku  zostały wystawione na targach w Lipsku, gdzie  zainteresowały Amerykanów.  Wkrótce 3000 egzemplarzy wyeksportowano do Stanów Zjednoczonych. Zainteresowanie pluszowymi niedźwiadkami było duże, dlatego też  podobne zabawki zaczęły wytwarzać inne firmy zabawkarskie. Firma Steiffa nadal istnieje i nadal zajmuje się produkcją pluszowych zabawek. Istnieje też inna wersja  historii powstania tej sympatycznej maskotki. W 1902 roku, podczas jednego z polowań prezydenta Stanów Zjednoczonych Teodora „Teddy” Roosevelta, postrzelono młodego niedźwiadka. Prezydent, widząc przerażenie małego zwierzątka, kazał je uwolnić. „The Washington Post” opublikował rysunek CliffordaBerrymana ilustrujący to wydarzenie, co z kolei stało się inspiracją dla sklepikarza z Brooklynu, Morrisa Mitchoma, do produkcji pluszowych niedźwiadków o nazwie Teddy. Na użycie tego zdrobnienia specjalną zgodę wyraził  prezydent Teodor Roosevelt.

Pierwsze obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia miały miejsce  25 listopada 2002 roku, czyli w setną rocznice powstania zabawki. Na uwagę zasługuje fakt, że obecność pluszowych misiaczków wprowadziła wiele radości w życie naszej szkolnej społeczności, a ponadto każdy uczeń, który pojawił się na lekcji ze swoim misiem, był zwolniony z odpytywania na lekcji oraz z niezapowiedzianych kartkówek.

14 grudnia 2020 r. odbył się konkurs z j. niemieckiego – wirtualny Escape Room (pokój zagadek) „Tajemnicza kradzież worka z prezentami”. Wzięło w nim udział 38 uczniów. Celem konkursu było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim, utrwalenie słownictwa oraz zagadnień gramatycznych przy wykorzystaniu narzędzi TIK.

Konkurs przygotowały i przeprowadziły panie: Anna Kleppin-Formela i Marta Dettlaff.

W grudniu 2020 r.  Rada Rodziców ogłosiła konkurs  na najładniejszy stroik na stół wigilijny z rolek po papierze toaletowym lub ręczniku papierowym.

W dniach (14-18 grudnia 2020r.) odbyły się w naszej szkole debaty online o Prawach Dziecka. Uczniowie obejrzeli prezentację o łamaniu praw, następnie na czacie i na tablecie wypowiadali się, jakie prawa należą się dzieciom.

Przed Świętami Bożego Narodzenia, poznaliśmy laureatów rodzinnego konkursu dla klas I – III  „Piernikowa magia świąt”.

Organizatorzy: Anna Chodak, Agata Jakóbowska, Monika Szeląg

Tydzień od 8 do 12 lutego 2021r. upłynął w młodszych klasach naszej szkoły pod znakiem karnawałowych zabaw. Ze względu na panującą wciąż epidemię nie było wspólnej uroczystości, tylko imprezy w gronie poszczególnych klas, rozłożone na kolejne dni. Większość dzieci przygotowała na bal przebrania lub po prostu elegancki strój.

Tłusty Czwartek – tak, jak każe tradycja, każdy w ten dzień powinien zjeść chociaż  jednego pączka. Tak też było w naszej szkole. Tradycji stało się zadość.

9 lutego 2021 r.  nasza szkoła przystąpiła do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. W tym roku, z uwagi na okoliczności związane z pandemią, świętowanie odbyło się głównie zdalnie. Na lekcjach informatyki w całej szkole przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem materiałów organizatora. Uczniowie z klas starszych pod kierunkiem pani Bożeny Gruby przygotowali plakaty związane z bezpieczeństwem w sieci. Wychowawcy wszystkich klas wygłosili pogadanki na temat niebezpieczeństw w Internecie. Dla   młodszych uczniów została przygotowana gazetka z najważniejszymi zagadnieniami na temat zagrożeń w sieci. Pani Anna Chodak przygotowała prezentację multimedialną dla uczniów klas I –III. W klasach VI – VIII chętni uczniowie, pod okiem Pana Tomasza Pawlikowskiego wykonali prezentację i filmiki dotyczące Dnia Bezpiecznego Internetu. Dzień Bezpiecznego Internetu został objęty patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Głównym partnerem wydarzeniabyła  Fundacja Orange, a partnerami byli : Google Polska, Facebook Polska, Samsung, Librus oraz Elektrownia Powiśle.

W lutym 2021 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku skierowała do uczniów wszystkich poziomów nauczania w placówkach oświatowych województwa pomorskiego , zimową akcję konkursową „Siostro, bracie – jak się macie?” Nasza szkoła także wzięła w niej udział.

Nasza uczennica MollyBreen zdobyła wyróżnienie w konkursie pt.: „Moje małe marzenie – czyli za kim/czym dziś tęsknię najbardziej?”.

17 lutego 2021 r. w Światowy Dzień Kota, został rozstrzygnięty szkolny konkurs plastyczny pt.: „Mój przyjaciel kot”. W konkursie brali udział uczniowie klas I -III.Celem konkursu było kształtowanie pozytywnej postawy wobec kotów oraz uwrażliwienie na ich los oraz promowanie twórczej aktywności młodych plastyków, rozwijanie ich wyobraźni i pomysłowości.To już kolejna edycja „kociego” konkursu, w którym uczestnicy musieli wykonać dowolną techniką płaską pracę plastyczną. Prace oddane przez młodych artystów wyrażały ich pomysły w bardzo atrakcyjny sposób i charakteryzowały się m. in. różnorodnością technik: wyklejanki, wydzieranki, obrazy malarskie, pastele olejne, wyszywanki i wylepianki z plasteliny.Prace były oceniane pod względem doboru środków wyrazu plastycznego, oryginalności, sposobu interpretacji tematu, oraz walorów estetycznych.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

„A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą,

nie znać języka swego – hańbą oczywistą.”

Franciszek Ksawery Dmochowski

To wyjątkowe święto zostało ustanowione przez UNESCO, by podkreślić różnorodność językową i kulturową świata, a także zwrócić uwagę na języki zagrożone oraz ginące.W poniedziałek 22 lutego 2021r. w Szkole Podstawowej nr 9 im. Generała Józefa Wybickiego  w Wejherowie,  odbył się szereg konkursów pod hasłem ”Zabawy językiem polskim”. Tego dnia uczniowie uczcili na lekcjach on-line swój język ojczysty.

Klasy  I-III

Dzieci na lekcjach, w dniach 22 i  23 lutego uczestniczyły w zabawach z językiem polskim, rozwiązywały zagadki językowe, rebusy.Warto podkreślić, że kształtowanie kompetencji językowych uczniów, w tymumiejętności  poprawnego komunikowania się w języku polskim, jest jedną z najważniejszych umiejętności w zakresie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.

Łamańce językowe”

O godzinie 15:10 i 16:00 do rywalizacji stanęli wybrani uczniowie klas czwartych. Każdy chciał swoją klasę zaprezentować z jak najlepszej strony, dlatego nie przerażały  nikogo  „wierszyki łamiące języki”. Na uczestników czekały aż trzy etapy zmagań, a nad poprawnością konkursu czuwało jury w składzie: p. Anna Wróblewska, p. Bożena Wójcik, p. Beata Fokcińska, p. Lucyna Bieszke, p. Aleksandra Rohde, p. Barbara Pawłowicz.

„Zabawy językiem polskim” – konkurs na zabawę on-line

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego uczniowie z klas V – VIII mogli w ramach konkursu przygotować zabawę internetową, która pojawiłaby się na stronie internetowej szkoły.

Nasi uczniowie wykazali się niezwykłą kreatywnością i nie kazali nam długo czekać. Pierwsze propozycje pojawiły się już parę dni po ogłoszeniu konkursu. Tematyka proponowanych gier  i quizów była bardzo zróżnicowana. Od treści lektur, ortografię, aż po znajomość części mowy  i związków frazeologicznych.

Także w lutym, uczniowie z klas VII i VIII mogli spróbować swoich sił w nietypowej zabawie chemicznej, której inicjatorką była pani Małgorzata Nowakowska. Zadanie polegało na utworzeniu powiedzenia, cytatu, ale warunkiem było wykorzystanie możliwie jak największej ilości  symboli pierwiastków z układu okresowego.Powtórka z chemii gwarantowana! Ocena celująca również! Warto spróbować. – do takiego wniosku doszło wielu chętnych uczniów. Zabawa cieszyła się dużym zainteresowaniem  i popularnością.

Pod koniec lutego rozstrzygnięto konkurs świetlicowy pt, „Z warzywami i owocami COVID – 19 – pokonamy”.

W klasie II b odbył się klasowy konkurs matematyczny, którego celem była motywacja uczniów do nauki tabliczki mnożenia w czasie zdalnego nauczania. Składał się z 3 etapów: mnożenie w zakresie 30, dzielenie w zakresie 30 oraz zadania z treścią. Dzieci ambitnie podeszły do zadania, walka o puchary była bardzo wyrównana. Zaledwie różnica 1 pkt dzieliła zwycięzców poszczególnych miejsc. Tym samym I miejsce zdobyła: Zosia Wasielka,  II miejsce: Zuzia Bujak oraz Kacper Licau, III miejsce: Kamila Woźniak.

26 lutego 2021 r.  roku klasa III c przygotowała słodkości na Międzynarodowy Dzień Kobiet. Powstały różnorodne wafelki z dodatkami sezamu, orzechów i drobnych cukierków.Było pracowicie i bardzo słodziutko.

Tradycją Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie jest organizacja Podchodów Miejskich z okazji ROCZNICY ZAKOŃCZENIA FASZYZMU W MIEŚCIE WEJHEROWO. Od kilku lat Finał  podchodów  odbywał się w Urzędzie Miasta pod patronatem włodarzy miasta.W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w poprzednim, pandemia uniemożliwiła  przeprowadzenie rywalizacji między wejherowskimi szkołami.Dlatego, wychodząc naprzeciw współczesnej szkole, w której uczniowie doskonale odnajdują się w cyfrowym świecie, w tym roku zaproponowano  grę internetową „Czy znasz swoje miasto?”. Chcieliśmy  pobudzić ciekawość świata, twórcze i kreatywne postawy, zachęcić  do  podejmowania wyzwań i współpracy z koleżankami i  kolegami . Dzięki temu był  realizowany cel przewodni przedsięwzięcia, jakim było  sprawdzenie wiedzy o Wejherowie i uzupełnienie jej . Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w tym niezwykle ciekawym spacerze po Wejherowie, w formie gry. Dowiedzieli się wielu interesujących informacji, np. o tym, w którym kościele są nietoperze. Mogli sprawdzić swoją wiedzę z wielu dziedzin, nie tylko jakby się wydawało z historii, ale i m.in. geografii, architektury, biologii.To warty polecenia i atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy i sprawdzenia tego, co się wie.

W marcu, ze względu na pandemię nie było  możliwości odwiedzenia naszej szkoły. Z myślą o rodzicach i opiekunach, którzy zawsze chętnie odwiedzali nasze szkolne mury powstał film promocyjny.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Liczby  π ,  który  przypada 14 marca, uczniowie klas ósmych, w piątek 12 marca 2021 r. podczas lekcji matematyki przeprowadzili „eksperyment naukowy” . Zmierzyli obwody i średnice przyniesionych przez siebie przedmiotów o przekroju koła, a następnie obliczyli ich iloraz. Okazało się, że większość  uczniów otrzymała wynik bliski liczbie 3, czyli właśnie liczbie π .Następnie uczniowie obejrzeli film wyjaśniający skąd wzięła się liczba π i czym ona jest.Zadaniem domowym dla chętnych było wykonanie dowolnego wypieku: tortu, ciasta, ciastka, na świętowanie z rodziną  dnia liczby π , w niedzielę 14 marca 2021r.Wypiek miał  zawierać czytelną  informację dotyczącą liczby π  .

W marcu 2021 r. w ramach obchodów Dnia św. Patryka, wszyscy uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wspólnej zabawy. Wystarczyło kliknąć w link i wspaniale się bawić.  To kolejny sposób na naukę poprzez zabawę.17 marca 2021  r. odbył się konkurs dla uczniów z klas czwartych z okazji Dnia Świętego Patryka. Każdą klasę czwartą reprezentowało trzech uczniów, którzy zapoznali się z prezentacją na temat Irlandii oraz jej patrona świętego Patryka. Uczniowie wykonali prace plastyczne, prezentujące symbole Irlandii.  Następnie wzięli udział w quizie, wykazując się wiedzą na temat Irlandii i jej patrona. Zdobyli tez punkty za strój w kolorze zielonym, nawiązując w ten sposób do ważnej tradycji obchodów Dnia św. Patryka.

Organizatorzy: Barbara Kobiella, Katarzyna Kowalewska

22 marca 2021 r. klasa III c przygotowała podczas lekcji zdalnych świąteczne kurczaki, które ozdobią pokoje uczniów.Dzieci wykonały kurczaki z papieru i ozdobiły wg własnych pomysłów. Powstały nawet kurczakowe rodziny.Zajęcia przyniosły dzieciom dużo radości.

24 marca 2021 r. na godzinę wychowawczą do klasy 6 d zawitał absolwent naszej szkoły – pan Michał Gondek.Pan Michał opowiedział o swojej drodze edukacyjnej i zawodowej, a przede wszystkim o swoim pisaniu. Poprzez ciekawą historię o kanarku, z którym zetknął się pracując jako marynarz, uczniowie poznali początek jego pisania. Następnie zaprezentował swoją książkę – „Chybajki”, z której przeczytał uczniom wybrany przez nich fragment.  Po  krótkiej pogadance i pytaniach, uczniowie zostali uraczeni fragmentem nowej książki (jeszcze nie wydanej) – opowieści dziadka i Antosia o latawcu.Z osobą pana Michała i jego twórczością można zapoznać się na tworzonej przez niego stronie internetowej.

24 marca 2021 r.  klasa III c podczas omawiania lektury pt.:”Doktor Dolittle i jego zwierzęta” odwiedziła online najstarszy Ogród Zoologiczny w Polsce, który mieści się we Wrocławiu. Podczas zwiedzania części Afrykarium uczniowie obserwowali wybieg pawianów i małpek makaki. Wysłuchali informacji o zwyczajach zwierząt. Najwięcej emocji wzbudziło karmienie małp przez opiekunów. Uczniowie byli bardzo zainteresowani innymi wybiegami zwierząt, które odwiedzą już niedługo.

W marcu 2021 r. w celu promowania wśród uczniów nauki j. niemieckiego odbył się w naszej szkole konkurs „Gadające obrazki”. Krótkie filmiki powstały przy pomocy aplikacji ChatterPix.Przy wyłonieniu zwycięzców konkursu brane były pod uwagę: pomysłowość, kreatywność oraz poprawność wypowiedzi w języku niemieckim. Wszystkie filmiki były naprawdę ciekawe i trudno było wyłonić zwycięzców. Dlatego przyznano  dwa miejsca ex aequo i 4 wyróżnienia.

Uczeń klasy ósmej –  Paweł Grzona,  po udanym wystąpieniu w etapie szkolnym i międzyszkolnym, wziął udział w finale III POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O JĘZYKU I KULTURZE KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH DLA UCZNIÓW KLAS VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ‘SAME LANGUAGE, DIFFERENT CULTURE’ organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące  im. Króla Jana  III Sobieskiego w Wejherowie. Zadaniem, z którym musieli zmierzyć się uczniowie w finałowym etapie powiatowym było stworzenie prezentacji na wcześniej wylosowane tematy, przedstawienie jej równocześnie komentując ustnie kolejne slajdy i zawarte w nich punkty. Ponadto uczestnicy odpowiadali na 3 pytania komisji, związane z tematyką przedstawionej prezentacji. Członkowie Jury Konkursowego, oceniając wystąpienie uczestnika, brali pod uwagę następujące kryteria: wartość merytoryczną prezentacji multimedialnej, wyczerpujące przedstawienie tematu w komentarzu słownym do prezentacji oraz slajdach, stronę artystyczną i techniczną prezentacji multimedialnej, jakość merytoryczną odpowiedzi udzielonych na pytania do prezentacji, wymowę, płynność, poprawność językową i bogactwo językowe komentarza do prezentacji i odpowiedzi.

Uczeń naszej szkoły Paweł Grzona zajął I miejsce!

W marcu 2021 r. rozstrzygnięto w naszej szkole Konkurs Rady Rodziców dla uczniów klas II pt. „ Mój ulubiony pluszak”.

31 marca 2021 r. uczennice naszej szkoły , MollyBreen i Alicja Maciejewska odebrały dyplomy i nagrody rzeczowe w miejskim konkursie plastycznym pt.: „Rodzinne portrety”.I miejsce zdobyła Alicja Maciejewska , a II miejsce zdobyła MollyBreen.Konkurs zorganizowało Wejherowskie Centrum Kultury w Wejherowie.Konkurs „Rodzinne portrety” zorganizowany przez WCK odbył się rok temu, ale  z powodu wirusa ,  wręczenie nagród i dyplomów nastąpiło w marcu 2021 r.Nasza uczennica Izabela Jabłonowska również brała udział w konkursie i zdobyła I miejsce w kategorii przedszkola/oddziały przedszkolne.

Pod koniec marca 2021 r. Huber Gostkowski z klasy 8f brał udział w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego  i otrzymał tytuł FINALISTY.

Konkurs składał się z trzech stopni:

I – szkolnego,

II – rejonowego,

III – wojewódzkiego.

Ostatni etap (wojewódzki) odbył się  w Gdyni, wzięło w nim udział ponad 100 uczniów z całego naszego województwa.

W marcu 2021 r.uczniowie klas  pierwszych  brali  udział w lekcjach nt. bezpieczeństwa w ramach XII edycji programu edukacyjnego Akademia Bezpiecznego Puchatka w roku szkolnym 2020/2021. Uczniowie wspaniale rozwiązali test o bezpieczeństwie, a szkoła zdobyła certyfikat

W kwietniu ukazał się komunikat w sprawie zawieszenia zajęć do 18 kwietnia 2021 r.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia i funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 08 kwietnia 2021 r. przedłużono nauczanie zdalne dla uczniów klas I – VIII do 18.04.2021 r. Szkoła prowadziła  działalność opiekuńczą do 18.04.2021 r. dla dzieci uczęszczających do klas I-III, których rodzice zatrudnieni byli w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizujących zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19.

W kwietniu rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla uczniów klas I- III  „Kreacja Pani Wiosny”. Na konkurs wpłynęło bardzo dużo pomysłowych i starannie wykonanych prac.

Organizatorzy: Anna Chodak, Monika Szeląg, Irena Szkaradzińska

Z okazji „ Dnia Ziemi ” podsumowano quiz ekologiczny dla uczniów klas I-III  pt.  „Ratujmy  Naszą  Planetę”.

Organizatorzy: E. Aleksandrowicz – Szwarc, A. Chodak, M. Dzienisz

W kwietniu miał miejsce w  naszej szkole konkurs profilaktyczny „Wolni od uzależnień”.  Konkurs realizowany był w ramach Szkolnego Programu Wychowawczo –Profilaktycznego. Adresatami konkursu byli uczniowie klas I –VIII. Po przeprowadzeniu pogadanek w klasach przez specjalistów szkolnych  na temat zdrowego życia, higieny cyfrowej, współczesnych uzależnień wśród dzieci i młodzieży, ich wpływu na zachowanie i sposobów radzenia sobie  z nimi,  uczniowie klas I-III wykonali  pracę plastyczną pod hasłem ,,Żyj zdrowo’’. Uczniowie klas IV – VI wykazali się umiejętnością tworzenia  krzyżówki  o tematyce profilaktycznej pod hasłem ,,Żyj zdrowo-bez uzależnień”, natomiast najstarsi uczniowie pisali  wiersz lub fraszkę pod hasłem  ,,Dziękuję, ja się nie truję’’. Do wyboru:od komputera, od smartphona, od papierosów, od alkoholu, od narkotyków, od dopalaczy, od gier komputerowych, od leków, od sterydów.

W kwietniu ponownie ukazał się komunikat w sprawie zawieszenia zajęć. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia i funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 15 kwietnia 2021 r. przedłużono nauczanie zdalne dla uczniów klas I – VIII do 25.04.2021 r. Szkoła prowadziła działalność opiekuńczą do 25.04.2021 r. dla dzieci uczęszczających do klas I-III, których rodzice zatrudnieni byli w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizujących zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19.

Jak co roku, uczniowie naszej szkoły przystąpili do różnorodnych konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku. Celem tych konkursów było wyłonienie i promocja uczniów zdolnych i ich szkół, rozwinięcie i rozszerzenie wiedzy zainteresowanych i uzdolnionych uczniów, kreowanie  pozytywnej  i  twórczej  rywalizacji uczniów i ich szkół oraz wykształcenie  umiejętności  posługiwania  się  zdobytą  wiedzą do rozwiązywania prostych problemów w zakresie niezbędnym współczesnemu człowiekowi. Uczeń klasy 8 b –  Kacper Kass został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.

W kwietniu 2022 r.  odbył się także  etap wojewódzki kuratoryjnego konkursu z informatyki, czyli finał dla najlepszych informatyków. Wśród 75 uczniów z 52 szkół podstawowych znajdujących się w 19 różnych gminach województwa pomorskiego, naszą szkołę godnie reprezentowali: Paweł Grzona i Witek Milewski. Oczywiście, aby uczestniczyć w finale tego konkursu trzeba było uzyskać wysokie wyniki w etapie  szkolnym i rejonowym.Paweł i Witek wykazali się olbrzymią wiedzą i umiejętnościami uzyskując odpowiednio tytuły laureata i finalisty.Paweł Grzona został  laureatem kuratoryjnego konkursu informatycznego, a Witold Milewski  finalistą kuratoryjnego konkursu informatycznego.

W naszej szkole  obchodziliśmy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W ramach tego dnia,  uczniowie klas 0 – VIII obejrzeli filmy edukacyjne, dotyczące tolerancji oraz praw dzieci  niepełnosprawnych. W klasach wychowawcy  przeprowadzili pogadanki na temat niepełnosprawności.

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, grupa uczniów naszej szkoły już w kwietniu przystąpiła do projektu Miejskiej Biblioteki Publicznej im.  Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, pt. „Czytam w bibliotece”. Podczas  trzech  spotkań  z przedstawicielami  biblioteki , uczniowie  zapoznali  się z teorią bajki i zasadami jej tworzenia. Zespół zajmujący się fabułą stworzył całą akcję gry, zespół graficzny zajmował  się tworzeniem obrazów, a grupa programistów połączyła  wszystko w mobilną grę miejską. Premiera tego  dzieła została zaplanowana na wrzesień.Ze względu na dotychczasowy reżim sanitarny wszystkie spotkania odbyły się w wersji online.

 

Dzień Europy, przypadający na 9 maja, to święto europejskiej integracji i pokoju. Obchodzone jest na pamiątkę podpisania Deklaracji Schumana w 1950 r., która stała się bazą dla stworzenia Unii Europejskiej.Aby uczcić to święto i dowiedzieć się więcej o Europie, o Unii Europejskiej, nauczyciele języka angielskiego przygotowali dla uczniów prezentację i ciekawe gry w wersji online.

 

Nasza szkoła od wielu lat organizuje w maju dla uczniów klas IV z wejherowskich szkół miejskich konkurs ,, Baśnie znane i nieznane”.W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną,  konkurs nie mógł  odbyć się stacjonarnie, więc organizatorzyzaprosili uczniów do zabawy online. W grze odwołali  się do znanych i nieznanych baśni(legend) tj.:Ch. Andresen – Dzikie łabędzie, Świniopas;Ch. Perrault – Śpiąca królewna, Ośla skórka;W. i J. Grimm – Kopciuszek, O wilku i siedmiu koźlątkach;J. Mamelski – Stworzenie Kaszub.

 

W maju, w  naszej szkole odbył się konkurs plastyczno-językowy „English Proverbs. Język angielski w przysłowiach i obrazach”.

Organizatorzy: Beata Hinc, Katarzyna Kowalewska

 

W maju br. uczeń naszej szkoły Olgierd Cichy – z klasy 3 a, został powołany do Kadry Wojewódzkiej Młodzików w szachach na 2021 rok.https://liblink.pl/hVoyPVMyIl

 

11 maja odbył się  pierwszy, wspólny piknik uczniów klasy II b. Dzieci udały  się do pobliskiego lasu na polanę. Pogoda tego dnia była przepiękna! Dzięki uprzejmości rodziców, uczniowie  mogli poleżeć w hamakach, czy też zrobić sobie zdjęcie na prawdziwym motocyklu.

 

12 maja 2021r. uczniowie klasy II a uczestniczyli w zajęciach ekologicznych przeprowadzonych w Parku Dendrologicznym Nadleśnictwa Wejherowo.

 

W maju br. Szkoła Podstawowa nr 6 w Wejherowie zorganizowała II Edycję Wojewódzkiego Konkursu pt.: „Z Przyrodą na TY” przeznaczonego dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych z województwa pomorskiego. Naszą szkołę w finale  reprezentowała drużyna w składzie: Alicja  Maciejewska , Zuzanna Sokołowska i Zofia  Żmich  /uczennice z klasy III c /.Finał konkursu składał się z trzech rund: testu wiedzy, pytania problemowego i gry interaktywnej. Link  do wynikówhttps://biteable.com/watch/2983157/04e403c92fb034ec9bc1fc22c7eacb949497660

20 maja 2021 r. ,  klasa III a  wybrała się do Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej , które znajduje się w XIX wiecznym pałacu w Wejherowie. Pan Roman Drzeżdżon zapoznał uczniów ze zgromadzonymi w muzeum dobrami kultury kaszubskiej tj. pamiątkami po twórcach i działaczach regionu. Dzieci obejrzały stroje Kaszubów ozdobione haftem wejherowskim, czy instrumenty muzyczne przynależne do regionu, m.in. bazunę, burczybas, diabelskie skrzypce. Na zakończenie wycieczki uczniowie wzięli udział w warsztatach malarskich. Malowanie na szkle sprawiło wszystkim mnóstwo radości.

 

W dniach 25 – 27 maja 2021 r.  odbył się egzamin ósmoklasisty . We wtorek uczniowie przystąpili do egzaminu  z języka polskiego, w środę sprawdzali swoje umiejętności matematyczne, a w czwartek weryfikowali wiedzę i umiejętności  z języka obcego nowożytnego.  Wzorem roku ubiegłego  egzaminy zostały przeprowadzone w obowiązującym reżimie sanitarnym.

 

W maju, klasa VIII a z wychowawcą,  panią Barbarą Patok- Myszewską wybrała się na ognisko, by spędzić wspólnie ostatnie już chwile w szkole podstawowej i  zabrać ze sobą wspomnienia na nowy etap życia. Uczniowie podziękowali  SP 9 za 8 lat kształcenia, wychowania, poświęcenia czasu, za każdy uśmiech, cierpliwość, wyrozumiałość.

 

30 maja 2021 roku z okazji Dnia Dziecka Koło 80 Wejherowo – Miasto zorganizowało Amatorskie Zawody Spławikowe. Nasza uczennica Martyna Talaś z klasy III c  złowiła płoć, która dała jej II miejsce w zawodach. Sponsorem nagród było min. Starostwo Wejherowo.

 

Z okazji Dnia Dziecka uczniowie klasy II a odwiedzili Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie. Wzięli udział w warsztatach malarstwa na szkle oraz zwiedzili wystawy, zapoznając się z literaturą i kulturą Kaszub. Następnie udali się na zajęcia ekologiczne w parku.

 

1 czerwca 2021 r.  klasa III c wybrała się na pierwszy w tym roku szkolnym piknik klasowy . Wszystko starannie zaplanowała i z plecakami wypełnionymi po brzegi pomaszerowała na leśną polanę. Zabawy, żarty i radość trwały przez cały czas. Zmęczeni, ale szczęśliwi wrócili z pięknymi wrażeniami do szkoły. To był udany Dzień  Dziecka!

 

Podczas obchodów Dnia Dziecka (1 czerwca 2021) uczniowie klasy VId zwiedzili stadninę koni w Orlu. Poznali zwyczaje tych pięknych zwierząt.  Zostali zaznajomieni  z terminologią jeździecką. Następnie ruszyli pieszo drogami leśnymi do Wejherowa, poznając walory krajoznawcze gminy wejherowskiej.

 

2 czerwca – w  ramach projektu „Czytam w bibliotece”,  wybrani uczniowie brali udział  w warsztatach fotograficznych – Smartgrafia. Uczyli się m.in.  właściwego kadrowania zdjęcia, oraz poprawiania, pod czujnym okiem profesjonalnego fotografa. Umiejętności te przydadzą się uczestnikom przy tworzeniu gry mobilnej o bibliotece.

 

W  klasie I c odbyło się kolejne spotkanie z policjantem w ramach Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego pt. ,,Uczę się bezpieczeństwa”. Wszyscy dowiedzieli się, jak bezpiecznie spędzić wakacje oraz zachować się w sytuacji zagrożenia.

 

2 czerwca 2021 roku klasa III a udała się na zajęcia do Urzędu Miasta w Wejherowie. Pierwszy Ratusz wzniesiono w 1650 roku, czyli w roku otrzymania przez Wejherowo praw miejskich. W chwili obecnej mieszkańców cieszy bryła z 1908 roku. Uczniowie mieli możliwość spotkania się  w okazałej sali obrad z zastępcą prezydenta miasta Wejherowa, panem Arkadiuszem Kraszkiewiczem. Wspólnie zwiedzili Salę Historyczną ,,Wejherowo okresu międzywojennego”. To ekspozycja przedstawiająca historię miasta Wejherowa, w szczególnym okresie- odradzania się polskości po 148 latach zaborów i powrotu Polski na mapę Europy. Sala Historyczna przygotowana została w hołdzie Teodorowi Bolduanowi- burmistrzowi Wejherowa w latach 1934-1939 oraz przedsiębiorcom, rzemieślnikom i organizacjom społecznym, które przyczyniły się do rozkwitu miasta w okresie międzywojennym. Następnie uczniowie  obejrzeli Salę Tradycji i Historii Wejherowa, w której znajduje się m.in. pieczołowicie wykonana makieta zabytkowej części miasta. Mogli też podziwiać przeszkloną makietę Kalwarii Wejherowskiej. W piwnicach Ratusza odtworzono historyczną celę więzienną.To była wspaniała lekcja historii oraz patriotyzmu.

 

Klasa III c na lekcji wychowania fizycznego spędziła czas na zabawach ze sznurem. Skoki przez sznur nie należą do najłatwiejszych, ale to jeden ze sposobów na fajny ruch. Teraz, kiedy zbliżają się wakacje warto pamiętać o ruchu na świeżym powietrzu.

 

W poniedziałek 7 czerwca 2021 r. odbył się, inny niż zwykle, bo tylko dla uczniów naszej szkoły, konkurs matematyczny  dla klas ósmych. W pierwszym etapie wzięło udział 16 ósmoklasistów, a do finału zakwalifikowało się sześciu z nich. Finał odbył się 10 czerwca, uczniowie rozwiązywali zadania otwarte i zamknięte oraz rebusy.W liczbowych zmaganiach I miejsce zdobył Hubert  Gostkowski (kl. VIII f), drugie miejsce zajął Paweł Grzona ( kl. VIII f), a na trzeciej pozycji uplasował się Maksymilian Krampa (kl. VIII a).

 

8 czerwca kl. I c uczestniczyła w zajęciach Zielonej Szkoły ,, Na Zielonej Górce” w Grabowcu. Pogoda i humory dopisywały wszystkim  od samego początku. Oferta zajęć była bardzo bogata m. in. jazda konna, zajęcia decoupage, przygotowanie pizzy oraz spacer ścieżką przyrodniczą, którą prowadził pan leśniczy i ciekawie opowiadał o gatunkach drzew i życiu leśnych zwierząt.

 

11 czerwca 2021, uczniowie klasy II a  uczestniczyli w wycieczce do Parku Ewolucji w Sławutówku. Uczniowie brali udział w warsztatach pt. „Odkrywca Paleontolog”, odbyli podwodną podróż w kinie 7d, obejrzeli interaktywne show „Wygadany dinozaur”, zwiedzili „Ścieżkę dinozaurów” oraz „Świat Człowieka Pierwotnego”. Odwiedzili też piramidę i uczestniczyli w przejażdżce kolejką szynową.

 

Szkolne Koło PCK zorganizowało konkurs plastyczny pt. .,,Nowa Piramida Zdrowia”.  Do konkursu przystąpiło siedmioro uczniów naszej szkoły wykazując się nie tylko wiedzą na temat zasad zdrowego odżywiania się, ale również wielką kreatywnością artystyczną.

 

Przez cały rok szkolny trwała w szkole akcja zbiórki karmy dla  zwierząt ze schroniska w Dąbrówce. Akcja była  zorganizowana przez samorząd uczniowski i szkolne koło PCK. Dary dla schroniska w Dąbrówce zostały przekazane przez opiekuna szkolnego koła PCK.

 

Uczniowie:  Ida Pawelczyk z kl. 6f zajęła I miejsce  w VIII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym RYTM I MELODIA 2021, a  Franek Żełudkowski z kl. 6  II miejsce.

 

Olgierd Cichy został laureatem  IX Edycji Ogólnopolskiego Maratonu Czytelniczego dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich – „ Poznacie nowych przyjaciół”. W tym roku szkolnym w konkursie wzięło udział 3370 uczniów.W 12. edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego  dla klas IV-VI „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” tytuł laureata uzyskały:Milena Kłosowska z kl. IV c oraz Martyna Reszke z kl. IV d. Natomiast w 10 edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego dla klas VII-VIII „W lustrze książki” laureatem został Witek Milewski z kl. VII d.Tytuł finalisty otrzymali: Oliwia Duda z kl. VII d, Magdalena Jarząbek z kl. VII d i Mikołaj Kłosowski z kl.VIId.

 

W najnowszym numerze Biuletynu Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – w nr 106-107 (57-8) maj-czerwiec-lipiec-sierpień 2021 ukazał się interesujący artykuł naszych nauczycielek – pani Anny Korzonek i pani Bożeny Wójcik, o  niestandardowej i bardzo kreatywnej formie prezentacji lekcji stosowanej w nauczaniu.

 

W czerwcu , uczennica klasy II a Dobrawa Borcowska zajęła I miejsce w konkursie plastycznym „Odkorkuj Miasto –ekologiczna komunikacja”, do którego zaprosił uczniów  Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.

 

16 czerwca 2021 r. uczniów z klasy 1e odwiedzili uczniowie z klasy 6d:  Kaja, Maja, Laura, dwie Zosie i Tymon   wraz z wychowawcą – panią Aleksandrą Rohde. Pierwszaki  zostały przeniesione  w wierszowany świat stworzony przez Jana Brzechwę i Danutę Wawiłow. Dowiedziały  się m.in.  o „odwadze” Stefka Burczymuchy i  żabie, która wysuszyła się na proszek.

 

21 czerwca 2021 r.  uczennica Zuzanna Sokołowska przygotowała prezentację pt.: „Konie”. Przyniosła przybory do czyszczenia, a nawetsmakołyki dla koni. Omówiła prezentację w stroju do jazdy konnej. Uczniowie z wielką uwagą słuchali opowiadania Zuzanny. Mieli również mnóstwo pytań dotyczących opieki nad końmi, budowy konia, przyborów do czyszczenia koni, a nawet konnych fryzur.

 

23 czerwca 2021 r. w towarzystwie  dyrektor MBP pani Eweliny Magdziarczyk – Plebanek oraz koordynatora programu pana Krzysztofa Powałki ,  grupa uczniów naszej szkoły  udała się na spacer po Wejherowie, zgodnie z trasą wyznaczoną przez autorów fabuły. Spacer nie był wyłącznie przyjemnością, ponieważ grupa musiała sprawdzić prawidłowość wyznaczenia poszczególnych punktów oraz realne odległości pomiędzy nimi. Trasa została skontrolowana, naniesiono drobne korekty i do dzieła przystąpiła grupa grafików tworząc własne ilustracje do poszczególnych punktów. Kolejne spotkanie we wrześniu i wszyscy mają  nadzieję, że będą  mogli wtedy wypróbować kompletną już grę miejską.

 

24 czerwca 2021r. uczniowie klas ósmych po raz ostatni spotkali się w szkolnej auli, by  odebrać świadectwa, nagrody i wyróżnienia będące podsumowaniem ośmiu lat nauki w szkole. Dyrektor szkoły pani Olga Tomaszewska w swoim przemówieniu przypomniała chwile, gdy dzisiejsi absolwenci jako małe dzieci po raz pierwszy przekroczyli mury szkoły, pełni ciekawości , czasem zaprawionej nutą  niepokoju. Przez osiem lat nauczyciele i pracownicy szkoły starali się przekazać uczniom wszystko to, co będzie im potrzebne w kolejnym etapie ich życia, bowiem, jak powiedział Seneka, „Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się”. Pani dyrektor podziękowała również rodzicom za osiem lat wspólnego przeżywania dobrych  i tych gorszych chwil, podkreślając równocześnie , że ukończenie szkoły podstawowej to sukces nie tylko ucznia i szkoły, ale także rodziców i opiekunów. Na koniec były życzenia pomyślności , sukcesów w nowej szkole oraz słonecznych i bezpiecznych wakacji.  W piątek 25 czerwca wakacje rozpoczęli pozostali uczniowie naszej szkoły ,  odbierając  z rąk wychowawców świadectwa, nagrody i wyróżnienia.  Ponieważ nadal obowiązywały  obostrzenia wynikające z pandemii, wszystkie spotkania odbyły się zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

 

INNOWACJE – rok szkolny 2020/2021

 

InstaLing – dla Szkół- pod patronatem MEN

Od października 2020 r.  klasy 6 g oraz  6 b  gr 1 realizowały  innowację z języka angielskiego w ramach  programu InstaLing  dla Szkół. Uczniowie w nowoczesny oraz efektywny sposób uczyli się słownictwa z języka angielskiego. Patronat nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej i była  to już XVI edycja, w której brali udział uczniowie i nauczyciele z całej Polski. Jej podstawowym założeniem była  krótka, kilku- bądź kilkunastominutowa, ale systematyczna codzienna praca ze słówkami.

Uczniowie klas 6 g i 6 b gr.1 otrzymywali  regularnie zestawy słówek, wprowadzonych przez nauczyciela do programu i dopasowanych do materiału lekcyjnego. Nauka realizowana była poprzez quiz, w którym uczniowie dopasowywali  słówka do zdania wyświetlonego na ekranie. Mieli również okazję nauczyć się wymowy nowego słówka. Nauczyciel i rodzice otrzymywali  szczegółowe raporty o pracy ucznia i jego postępach w nauce. Sesje słówek  można  było robić na tabletach, komputerach i telefonach komórkowych. Więcej informacji na stronie https://instaling.pl/

Katarzyna Kowalewska

nauczyciel języka angielskiego

 

Ogólnopolski projekt „Zaproś mnie na swoją lekcję”

Ogólnopolski projekt „Zaproś mnie na swoją lekcję” – 1

Klasa 7 c brała  udział w ogólnopolskim projekcie „Zaproś mnie na swoją lekcję”. Inicjatywa ta umożliwiała  zdalne spotkania z nauczycielami, specjalistami z wielu dziedzin nauki, twórcami popularnych stron, projektów i blogów, którzy w formie wymiany, realizowali  wzbogacające treści programowe podczas lekcji online.

19 listopada 2020 r. odwiedziła uczniów  p. Ewa Owczarek, nauczycielka j niemieckiego w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym, która zabrała wszystkich uczestników  na wirtualną wycieczkę po Berlinie, przekazując jednocześnie garść ciekawostek historycznych.

Ogólnopolski projekt „Zaproś mnie na swoją lekcję” – 2

2 grudnia 2020 r.  kl. 7c wraz z wychowawcą miała przyjemność gościć online na godzinie wychowawczej p. Sabinę Piłat – nauczycielkę, podróżniczkę oraz prowadzącą  YouTubowy kanał „Nauka w plecaku”. Pani Sabina zabrała uczniów  w ciekawą oraz inspirującą podróż po Europie, Azji i Afryce. Jednocześnie uświadomiła wszystkim , jak ważna jest nauka oraz znajomość języków obcych.

Ogólnopolski projekt „Zaproś mnie na swoją lekcję” – 3

10 grudnia 2020 r.  klasa 7c wraz z wychowawcą  gościła  na lekcji wyjątkową osobę, jaką jest na pewno pan prof. Lech Mankiewicz – ambasador Khan Academy, nauczyciel fizyki i naukowiec z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Pan Lech Mankiewicz poprowadził bardzo inspirujące, zmuszające do przemyśleń spotkanie na temat tego, dlaczego warto uczyć się przez całe życie i o konieczności wywoływania w sobie głodu wiedzy. Podkreślił, jak ważne jest, by nie poddawać się, gdy napotykamy na przeszkody ,  tylko odważnie powinniśmy iść do przodu i dążyć do swojego celu.Pan Profesor uzmysłowił uczniom, że nauka zdalna jest dla nich ogromną szansą i to od nich zależy, jak dobrze ją wykorzystają.

Ogólnopolski projekt „Zaproś mnie na swoją lekcję” – 4

To było już czwarte spotkanie klasy 7c z gościem, w ramach ogólnopolskiego projektu „Zaproś mnie na swoją lekcję”. Tym razem swój czas poświęciła uczniom pani  Dorota Jankowiak – Dąbrowska, pedagog o specjalizacji resocjalizacji i socjoterapii, autorka i organizatorka warsztatów o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży „ Jak nie schrzanić sobie życia wchodząc w konflikt z prawem”.Pani Dorota przybliżyła uczniom pojęcia demoralizacji oraz przestępczości nieletnich. Opowiedziała w jakich godzinach można przebywać bez opieki, czym są czyny karalne i jakimi konsekwencjami są one związane. Uczniowie kl. 7c dowiedzieli się, że odpowiedzialność karna może być już od 13 roku życia, a także co zmienia się po ukończeniu 15 roku życia oraz kto odpowiada m.in. finansowo za jego czyny. Dowiedzieli się również,  jak wygląda życie w zakładzie karnym czy poprawczym. Na koniec usłyszeli  dwie historie nastolatków, którzy przez swoje nieodpowiedzialne zachowanie „schrzanili swoje życie”. Lekcja była dla uczniów  bardzo wartościowa i pouczająca.

Ogólnopolski projekt „Zaproś mnie na swoją lekcję” – 5

Tym razem uczniowie klasy 7c podczas godziny wychowawczej gościli panią Marzenę Rusinowską, która poprowadziła zajęcia o talentach i mocnych stronach w ujęciu instytutu Gallupa. Podczas spotkania uczniowie odkrywaliw sobie talenty i dyskutowali,  w jaki sposób można je na co dzień rozwijać. Dzięki pani Marzenie uświadomili  sobie, że każdy z nas ma super moce i nosi w sobie dużo dobrego.

Ogólnopolski projekt „Zaproś mnie na swoją lekcję” – 6

Odbyło się  kolejne spotkanie w ramach ogólnopolskiego projektu „Zaproś mnie na swoją lekcję”. Tym razem  zaproszenie przyjęła pani Kamila Plewa, która poprowadziła dla uczniów  wspaniałą lekcję o sketchnotingu i myśleniu wizualnym. Wszyscy pilnie uczyli  się podstaw tej metody notowania.Sketchnoting –  z angielskiego sketch – szkic, noting – notowanie. Czyli notatki rysunkowe, notowanie z elementami szkicowania, bazgrania, rysowania. Rysunkowy wymiar notowania ułatwia skupienie i zapamiętywanie przekazywanych treści. Pomaga również wyzwolić kreatywność i świeże spojrzenie, ponieważ rysując coś, musieliśmy  zastanowić się co dane hasło oznacza.

Ogólnopolski projekt „Zaproś mnie na swoją lekcję” – 7

 

W kolejnym  tygodniu kl. 7 c gościła na zajęciach panią  Joannę Tomczyk – studentkę pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim. Pani Asia poruszyła często pomijany temat, lecz bardzo ważny dla  zdrowia, a nawet życia. Uczniowie  rozmawiali o zaburzeniach odżywiania, ich objawach oraz powikłaniach. Na spotkaniu p. Joanna przybliżyła pojęcie anoreksji oraz opowiedziała  swoją historię zmagań z tą chorobą. Zdradziła powody, dlaczego przestała jeść i zaczęła się głodzić. Pani Asia przedstawiła uczniom  znaki sygnalizujące początki choroby, opowiedziała o swoim leczeniu w szpitalu zamkniętym oraz o powikłaniach, jakie niesie ze sobą anoreksja.Opowiadając  swoją historię p. Joanna chciała przestrzec młodzież przed konsekwencjami stosowania niekontrolowanych diet oraz przestrzec przed tym, by nie rozwiązywać swoich problemów głodząc się: „Nie jest prawdą, że im mniej ważymy, tym bardziej jesteśmy szczęśliwi. Wchodząc w labirynt anoreksji i tracąc kontrolę zbliżamy się jedynie do śmierci”

Ogólnopolski projekt „Zaproś mnie na swoją lekcję” – 8

Kolejny raz w ramach projektu „Zaproś mnie na swoją lekcję” klasę 7c   odwiedziła p. Dorota Jankowiak-Dąbrowska – pedagog o specjalizacji resocjalizacji i socjoterapii, autorka i organizatorka warsztatów o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży. Tematem zajęć był CYBERBULLYING  –  czyli współczesne oblicze przemocy. Pani Dorota przybliżyła uczniom  m.in pojęcie cyberbullyingu, stalkingu, agresora oraz poławiacza w sieci. Opowiedziała jak należy żyć i funkcjonować w świecie cyber, jak ważne jest budowanie pozytywnych relacji w sieci oraz o tym,  jak ważna jest w sieci prywatność. Pani Dorota uwrażliwiła również uczniów na to, aby dwa razy zastanowili się nad tym co piszą lub jakie zdjęcia udostępniają w internecie, ponieważ każdy z nas zostawia po sobie ślad cyfrowy.

Ogólnopolski projekt „Zaproś mnie na swoją lekcję” – 9

Kolejny raz odbyło się spotkanie z gościem w ramach projektu „Zaproś mnie na swoją lekcję”. Tym razem  zaproszenie przyjęła p. Marzena Dembicka – trener, couch, mediator, właścicielka Pracowni Poznania Potrzeb. Pani Marzena zabrała uczniów  na wycieczkę do Namibii, państwa w południowo-zachodniej Afryce, leżącego nad Oceanem Atlantyckim. „Spotkanie z Afryką , czyli co nas łączy a co dzieli” pozwoliło uczniom  poznać egzotyczną przyrodę, różnorodne zwierzęta, niesamowite widoki oraz inne zwyczaje i kulturę. Ta wirtualna podróż pokazała uczniom , że warto doceniać ludzi i rzeczy, które mamy na co dzień, m.in. dostęp do edukacji, bieżącą wodę, jedzenie i inne „fajne” rzeczy,  o których dzieci z Namibii mogą tylko pomarzyć.

Anna Kleppin- Formela

nauczyciel języka niemieckiego

 

„Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”

Klasa I e w ramach innowacji pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021 realizowała  międzynarodowy projekt „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”. Głównymi celami projektu było : rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, integracja zespołu klasowego, współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych, wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym – rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. W grudniu 2020 roku  zakończył się I moduł realizowanego projektu. Dzieci znakomicie wykonały wszystkie czytelnicze zadania. Od stycznia 2021 roku uczniowie klasy I e pod kierunkiem pani  Anny Chodak przystąpili  do realizacji kolejnego modułu projektu.

Realizacja II modułu innowacji

Klasa I e  ukończyła realizację II modułu innowacji pod hasłem „Mała chmurka w krainie śniegu” – lektury zimowe. W styczniu i lutym uczniowie wysłuchali czytanych przez nauczyciela lektur: Centkiewicz Alina i Czesław „Zaczarowana zagroda”, Tove Jansson „Zima Muminków”, a w lutym HollyWebb „Opowieść o zimowym kotku”, ClaireGaudriot „Mała wróżka Amelka. Zimowe śledztwo” w ramach innowacji „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”.  Uczniowie znakomicie wykonali zadania w swoich lekturnikach i tym samym zdobyli drugi dyplom potwierdzający realizację innowacji.

Realizacja III modułu innowacji

W maju uczniowie podczas zabaw z teatrem zintegrowali się, przygotowując musical „Kopciuszek” z okazji Dnia Rodziny. Każda osoba z klasy mogła wcielić się w postać z baśni. W maju odbyła się także lekcja pod chmurką, gdzie uczniowie samodzielnie czytali lekturę „Zwariowane Podwórko”.

W czerwcu klasa I e  ukończyła ostatni już moduł innowacji pedagogicznej.  Uczniowie samodzielnie przeczytali lekturę pt. „Dzieci Pana Astronoma”.  Wzorowo wypełnili lekturniki.

Podsumowanie innowacji

Klasa I e  oficjalnie zakończyła  II edycję Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Czytam z klasą –  lekturki spod chmurki”.W toku realizowania innowacji przedstawiono szereg metod i technik, które miały na celu wspieranie promocji czytelnictwa. Duża część spośród wypracowanych rozwiązań, takich jak: prowadzanie dzienniczka czytelniczego, lekturnika, czy też czytanie przez nauczyciela dodatkowych lektur, czytanie lektur przez zaproszonych gości podniosły umiejętność czytania.Udział w projekcie był wielką przygodą i uczniowie bardzo się cieszyli, że mogli w nim uczestniczyć razem z dziećmi z całego świata.Innowacja pedagogiczna została zrealizowana, wszystkie zadania zostały ukończone. Sprawozdanie zostało wysłane autorce projektu. Klasa I e otrzymała  certyfikat poświadczający realizację projektu „Lekturki spod chmurki”.

Anna Chodak

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

 

Innowacja „Bądź aktywny”

Na początku  grudnia 2020r. w naszej szkole rozpoczęła się innowacja „Bądź aktywny”, która polegała  na monitorowaniu przez uczniów w czasie wolnym, poprzez dostępne aplikacje sprawdzające aktywność fizyczną, własnego treningu biegowego, rowerowego czy jazdy na rolkach. Do innowacji  zgłosiło się 24 uczniów. W grudniu,  dzięki sprzyjającej pogodzie, największym powodzeniem cieszyła się jazda na rolkach. Najwięcej punktów uzyskała Anna Dampc z klasy 8 f ( 102 pkt), na drugim miejscu była Zuzanna Lesnau z kl. 8 f (59 pkt), trzecie miejsce w tym momencie  zajęła Lena  Kisielewska  z kl. 7 d (53 pkt.) Jazda na rolkach to jeden z najzdrowszych i najprzyjemniejszych sportów. Wzmacnia mięśnie nóg i pośladków, przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej, poprawia kondycję i zwiększa koordynację ruchową – to główne zalety tej dyscypliny. Zalety jazdy na rolkach nie sprowadzają się tylko do korzyści zdrowotnych – ten sport, oprócz tego, że wzmacnia ciało, jest doskonałą formą relaksu i sposobem na aktywne spędzanie czasu z rodziną i znajomymi. Jazda na rolkach stwarza okazję do poznania nowych osób, pozwala zapomnieć o stresie, napięciach i daje mnóstwo pozytywnej energii. Co więcej, żeby zacząć jeździć, nie trzeba być wysportowanym – rolki nadają się zarówno dla młodych, jak i dla starszych osób o różnej kondycji

W styczniu 2021 r.  niestety pogoda trochę  popsuła plany treningowe uczestników.  Na szczęście nie wszystkich przestraszyła.Tym razem na pierwszym miejscu były  dwie dziewczyny z taką sama ilością punktów  Anna Dampc z kl. 8 f (38 pkt. zdobytych w czasie biegu i jazdy na rolkach), z taką samą liczbą punktów Ola Kudyn z klasy 6 a ( zdobyła 38 pkt. w treningu biegowym), za jazdę na rowerze na miejscu drugim uplasowała się Lena Kisielewska  z klasy 7 d (23,5 pkt.)  na miejscu trzecim Maja Baranowska z klasy 7 d (23 pkt, za jazdę na rowerze i rolki).

W lutym 2021 r. inicjatorki innowacji zaprosiły uczestników do jazdy na rowerze. Niestety, pogoda nie dopisywała. Znalazły się jednak osoby, które mimo wszystko aktywnie uczestniczyły w innowacji. W lutym na pierwszym była OlaKudyn z klasy 6 a, drugie miejsce zajęła Anna Dampc z kl. 8 f ,  na miejscu trzecim była Ania Albecka z kl. 8f

W kolejnym etapie innowacji, panie zaproponowały uczestnikom bieganie. Bieganie zimą – jak się ubrać do biegania w sezonie zimowym?„Można by powiedzieć przekornie – w czymkolwiek, byle nie zmarznąć, ale nie będzie to cała prawda. Nie tylko rodzaj odzieży ma znaczenie. Jej grubość i materiał również. Elegancka bluza z modnej kolekcji dobrze się prezentuje, ale niekoniecznie sprawdzi się podczas treningu biegowego. Strój do biegania zimą osłania nas i ochrania jednocześnie. Osłania przed temperaturą, wiatrem i wilgocią, ochrania przed wychłodzeniem, gdy zatrzymamy się na przejściu dla pieszych albo żeby złapać oddech.Przede wszystkim warto korzystać z odzieży syntetycznej. Nie tylko ze względu na jej lekkość, ale przede wszystkim na oddychalność, czyli dobre i bardzo dobre odprowadzanie potu z powierzchni ciała. W niskich temperaturach odprowadzanie wilgoci staje się kluczowe, a odzież do biegania zimą jest na to przygotowana. Biegając, angażujemy całe ciało, zwiększamy przepływ krwi, generujemy więcej ciepła. Podczas wysiłku nasza skóra wilgotnieje, regulując temperaturę, to naturalne i pożądane działanie. Jeśli odsłonimy wilgotną skórę, odczucie zimna będzie intensywne, a jednocześnie może nam zaszkodzić. Dlatego biegając w zimie, warto osłonić się od stóp po czubek głowy. Nie możemy jednak przesadzić z ciepłotą. Jeśli przedobrzymy, będzie nam za ciepło i cała przyjemność biegania zniknie. Podobnie, gdy niedoszacujemy warunków i ubierzemy się zbyt lekko. Wówczas będziemy szybko tracić temperaturę i zużywać dużo energii na ogrzanie mięśni. Będziemy myśleć, że wciąż nam zimno, zamiast regulować oddech albo delektować się zimową przyrodą.”

Nadszedł czas w innowacji „Bądź aktywny” na podsumowanie marca. Na szczęście nadeszła  już wiosna!!!  Aktywność uczniów wzrosła. Na pierwszym miejscu  była  Anna Dampc,drugie miejsce zdobyła Malwina Malinowska, na trzecim miejscu była Weronika Skurty.

W kwietniu aktywność uczestniczek innowacji jeszcze się zwiększyła. Na pierwszym miejscu uplasowała się  Anna Dampc (biegi + rolki), drugie miejsce zdobyła Ola  Kudyn (bieganie), na trzecim miejscu była Ania Albecka(biegi) oraz Asia Rhode (biegi + rower).

W maju dopisywała ładna pogoda o czym świadczy duża aktywność  uczestniczek !!!  W tym miesiącu najwięcej punktów zdobywały dziewczyny jeżdżąc na rowerze.Na pierwszym miejscu  była  Maja Baranowska,drugie miejsce zdobyła Ania Albecka, na trzecim miejscu uplasowała się  Joanna Rhode.

W  ostatnim  miesiącu  rywalizacji między dziewczynami, wyniki nieznacznie się różniły, więc walka o zwycięstwo trwała w najlepsze.  No i pogoda nareszcie pozwalała  na biegi, rolki i rower.

Podsumowanie innowacji „Bądź aktywny”

Od grudnia 2020 r.  do połowy czerwca 2021 r. wszystkie dziewczyny dzielnie rywalizowały w aktywnościach takich, jak: biegi, jazda na rowerze, jazda na rolkach. Łącznie uzbierały 15295 punktów  !

I miejsce Anna Dampc 8 f –265punktów,II miejsce Maja Baranowska 7 d-  243,5 punktów, III miejsce Anna Albecka 8f – 146 punktów,IV miejsce Lena Kisielewska 7d – 121,5 punktów,V miejsce  Gabrysia Dyderska 7d – 112,5 punktów,VI miejsce Ola Kudyn 6a -107 punktów.

Pozostałe uczestniczki to: Asia Rhode 7 d, Viktoria Cichy 8 f, Weronika Dargacz 7 d, Zuzanna Lesnau 8 f, Malwina Malinowska 8 d,  Klaudia Orzeł  6,  Wiktoria Kamińska 8 c, Julia Hawan 8 f.

Dużą rolę w trakcie realizacji innowacji odgrywało zastosowanie dostępnych aplikacji monitorujących aktywność fizyczną, dzięki czemu było ciekawiej i atrakcyjniej. Uczennice na bieżąco przesyłały  pomiary swoich aktywności  do nauczycieli. Na koniec każdego miesiąca następowało podsumowanie punktów oraz opis zagadnień dotyczących  samodzielnego trenowania wybranej aktywności sportowej.

Anna Dawidowska, Karolina Nalepka

nauczyciele wychowania fizycznego

 

Innowacja – „ Świetlicowy pociąg do kultury”

W roku szkolnym 2019/2020, w II okresie  została wdrożona innowacja pedagogiczna pod nazwą ,,Świetlicowy pociąg do kultury”. Zajęcia te funkcjonowały w formie zajęć świetlicowych odbywających się 1 raz  w tygodniu i skierowane były do uczniów kl. I –III. Jednakże z powodu pandemii zostały podzielone na trzy okresy i w związku z tym zakończyły się w lutym 2021roku. Treści przekazywane dzieciom podczas zajęć uczyły życzliwości iuprzejmości wobec drugiego człowieka oraz umiejętności odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego: podczas posiłku, w muzeum, w bibliotece czy w teatrze. Dzieci uczyły  się również tolerancji i poszanowania dla osób starszych i chorych.

W trakcie realizacji ww. innowacji pedagogicznej były podejmowane

następujące działania:

– Kindersztuba -okazywanie przez dzieci szacunku  w stosunku do

kolegów/koleżanek, nauczycieli i innych pracowników szkoły

– Stosowanie zwrotów grzecznościowych, dawanie przykładów stosowania ich przez dzieci

– Odwaga i tchórzostwo – uczenie właściwych zachowań, pokaz,

obserwacja, sprawdzenie jak dzieci przyswoiły wprowadzone

umiejętności, normy i zasady dobrego zachowania

– Samodzielne, indywidualne nakrywanie do stołu, posługiwanie się

sztućcami i serwetką, kulturalne spożywanie posiłku, sprzątanie po sobie

– Sztuka jedzenia zdrowych posiłków – nie zawsze:,, Kto pierwszy ten

lepszy”

Innowacja została pozytywnie zrealizowana.

Maria Rompca, nauczyciel świetlicy