Przetargi 2021 – nowe postępowanie

Ogłoszono nowe postępowanie  – informacje poniżej

Zamówienie publiczne  prowadzone w trybie podstawowym  art. 275.1.1  pn :

DOSTAWA SPRZĘTU I ARTYKUŁÓW EDUKACYJNYCH WRAZ Z JEGO MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM DLA POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO.

prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:  https://miniportal.uzp.gov.pl/

Nr postępowania: – SP9.271.02.D.2021

Nr ogłoszenia  Ogłoszenie nr2021/BZP 00306354/01  z dnia 2021-12-09

identyfikator postępowania –  ocds-148610-c811aebb-4878-11ec-8c2d-66c2f1230e9c