język kaszubski 2020/2021

Uczniowie języka kaszubskiego

Uczniowie naszej szkoły, którzy uczą się języka kaszubskiego i z sukcesami reprezentują naszą szkołę, otrzymali od PANI DYREKTOR nagrodę w postaci wyjścia na lody. Pani Dyrektor podziękowała w ten sposób uczniom za ich pracę i zaangażowanie w trakcie roku szkolnego. Lody były pyszne i uczniowie podziękowali Pani Dyrektor za pyszną niespodziankę.

Język kaszubski klasa III C

 Dnia 14 kwietnia 2021 roku klasa 3c odwiedziła online Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich, którego początki sięgają 1906 roku. Teodora i Izydor Gulgowscy – twórcy muzeum byli pierwszymi założycielami na ziemiach polskich muzeum na wolnym powietrzu. Obecnie, już ponad stu letnie Muzeum położone nad brzegiem jeziora Gołuń jest zabudowane obiektami regionalnej kultury. Uczniowie mogli obejrzeć gburską chałupę, kuźnię, szkołę i drewniany kościół. Uczestniczyli online podczas pracy kowala w kuźni gdzie powstała miniaturowa podkowa. Uczniowie wyrazili chęć odbycia wycieczki do Kaszubskiego Parku Etnograficznego jeśli tylko będzie to możliwe.

Kaszëbsczé nótë

Kaszëbsczé nótë albo Abecadło kaszubskie – uczniowie klas 3 c i 3 d wykonali alfabet na lekcji języka kaszubskiego.

Sukces uczniów języka kaszubskiego

Już po raz osiemnasty zaplanowano finał  Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé spiéwë”, który stał się już trwałą i dumną tradycją Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie i gminy Luzino.
„Konkurs pieśni kaszubskiej jest pielęgnowaniem i rozwijaniem tradycji śpiewaczych naszego regionu i prezentacją rodzimych pieśni ludowych. Jest festiwalem różnorodności, zarówno pod względem doboru repertuaru jak i jego interpretacji oraz opracowań muzycznych”.

W eliminacjach co roku w pięciu kategoriach wiekowych zmaga się ok.  200 – 250 uczestników z województwa pomorskiego.

Naszą szkołę reprezentowali:

Kategoria II –  / klasy I – III zespoły/

„Kaszëbsczé krôsniãta” – klasa II C

Kategoria II –  / klasy I – III soliści/

Iga Żuchlińska – klasa IIC

Kategoria  III  /klasy IV – VI soliści/

Krzysztof Kołodziej klasa V A

Kategoria III  /klasy IV – VI zespoły/

„Kaszëbsczé gwiôzdë” klasa V A

Wszyscy nasi reprezentanci zakwalifikowali się do finału wojewódzkiego. Niestety finał odwołano w związku z pandemią COVID – 19.

Finaliści otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Serdecznie gratulujemy!

Ciekawe lekcje języka kaszubskiego

Klasa III C, IIID, VIA

Podczas lekcji języka kaszubskiego uczniowie mają możliwość doskonalić swoje umiejętności plastyczne i rozwijać kreatywność. Ostatnio m.in. dzieci wykonywały  prace plastyczne  wykorzystując wzór kaszubski. Uczniowie ozdabiali kamienie i deseczki drewniane. Powstało wiele pięknych prac.

Sukces uczennic  języka kaszubskiego

Dnia 21 października  2020 roku w siedzibie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie odbyły  się  eliminacje miejskie do konkursu „Rodnô Mòwa”. Konkurs popularyzuje literaturę, tradycję i folklor kaszubski.

Uczestników oceniało jury: Grażyna Wirkus, Eugenia Konkol i Radosław Kamiński.

Nagrody wręczyli laureatom zastępca prezydenta Wejherowa ds. Społecznych i ekonomicznych Arkadiusz Kraszkiewicz i Mirosław Gaffka, prezes wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Zofia Żmich i Alicja Maciejewska /klasa III C/ oraz Pola Gołąbek /klasa VI A/.

W kategorii kl.I-III pierwsze miejsce zajęła Zofia Żmich, a drugie miejsce Alicja Maciejewska.

W kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce zajęła Pola Gołąbek.

Uczennice przygotowała p. H.Groth

Serdecznie gratulujemy!