Wykaz szkół, które zakwalifikowały się do finału

Wojewódzki Konkurs pt. „Józef Rufin Wybicki i jego epoka” – uczestnicy finału

Do  finału konkursu, który odbędzie się 10 marca 2022 r. zakwalifikowali się uczniowie ze szkół:

  • Zespół Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu
  • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu
  • Szkoła Podstawowa im. Sportowców Polskich w Trzebielinie
  • Szkoła Podstawowa nr 9 im. gen. Józefa Wybickiego w Wejherowie
  • Szkoła Podstawowa nr 11 im. Teodora Bolduana w Wejherowie

(kolejność alfabetyczna wg miejscowości)