Europejski Dzień Języków Obcych

Dnia 26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych. Głównym założeniem tego święta jest propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno w szkole, jak i poza nią oraz promowanie wśród uczniów różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy ciągle rozwijać i pielęgnować.

Z tej okazji uczniowie naszej szkoły nagrali krótkie filmiki, w których wypowiadają następujące zdania w języku kraju, który reprezentują.

„Dzień dobry, mam na imię ……………………

Mówię w języku………………………………..”

Dziękujemy uczniom klas VII i VIII za zaangażowanie i zapraszamy do oglądania.

Anna Kleppin- Formela,   Marta Dettlaf