Klasy VII-VIII

Finał Wojewódzkiego Konkursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „Najwięcej mocy  jest w pierwszej pomocy”

Dnia 12 maja 2022 r. reprezentacja SP9 w Wejherowie brała udział w finale Wojewódzkiego Konkursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „Najwięcej mocy  jest w pierwszej pomocy” w Gdańsku. Były to zawody drużynowe w składzie trzech zawodników. Dziewczęta zajęły 2 miejsce w finale. Udział w zawodach brały 32 drużyny z naszego województwa.

Wycieczka do Grabowca

4-5 maja 2022 r. uczniowie klasy 7e pojechali na wycieczkę dwudniową do Grabowca.  Tam przez bardzo długi czas poznawali walory przyrodnicze okolicznych terenów. Obejrzeli jeziora polodowcowe, a w nocy wsłuchiwali się w „głos” lasu. Sami przygotowywali pizzę,, wykonywali pracę plastyczna metodą decupage. A ponadto wiele czasu spędzali na świeżym powietrzu, na wspólnych grach, zabawach, jeżdżąc konno, a wieczorem przy wspólnym ognisku. To był mile spędzony czas.

VIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

„W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück ”

W dniach 5-7 kwietnia 2022 r. odbył się w Rudzie Śląskiej finał konkursu „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”. Naszą szkołę, miasto i województwo reprezentował uczeń klasy 8I Wojciech Mróz. Wspaniała Gala Finałowa zorganizowana była przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Honorowy patronat nad tą imprezą objęła pierwsza dama RP pani Agata Kornhauser-Duda. Natomiast gościem, na którego wszyscy czekali była Wanda Półtawska – bohaterka II wojny światowej, która przystąpiła do walki konspiracyjnej jako łączniczka, uczestnicząc jednocześnie w tajnym nauczaniu. Została aresztowana przez Gestapo 17 lutego 1941 i więziona na zamku w Lublinie.  Następnie, 21 września 1941, wywieziona do Ravensbrück z zaocznym wyrokiem śmierci. W obozie stała się ofiarą eksperymentów pseudomedycznych przeprowadzanych przez niemieckich lekarzy.

Podczas tego wyjazdu Wojtek zaprezentował dwa utwory przed jury: fragment prozy autorstwa Magdy Knedler „Moje przyjaciółki z Ravensbrück” i wiersz Ireny Pannekowej „Polki”. Spotkał się tam z najlepszymi recytatorami z całego kraju. Zawiązały się przyjaźnie i korytarz wymiany doświadczeń wśród młodzieży i opiekunów.

Do konkursu przygotowały pani Sabina Podolska i Barbara Pawłowicz.

 

MIEJSCE PAMIĘCI I PRZESTROGI RAVENSBRÜCK

Naszym obowiązkiem jest pamiętać.

To zdanie najczęściej słyszała młodzież reprezentująca różne oddziały Instytutu Pamięci Narodowej z całego kraju, która spotkała się w dniach 5-7 maja w Ravensbrück. Szkołę Podstawową nr 9 w Wejherowie na tym wyjeździe reprezentowała uczennica klasy 8I Wiktoria Barcz. Program tego wyjazdu był bardzo bogaty. Finaliści konkursu mieli jeszcze raz okazję się spotkać, wysłuchać swoich recytacji i interpretacji utworów, ale przede wszystkim poczuć ogrom tragedii Polek  i kobiet wielu narodowości z  Ravensbrück. Drugiego dnia złożyliśmy kwiaty i znicze na pomniku  na cmentarzu w Fürstenberg, a następnie zwiedziliśmy  najważniejsze zabytki Berlina. Cała niedziela poświęcona została na dokładne poznanie obozu w  Ravensbrück. Zerknęliśmy w każde zakamarki, a uczestnicy przekonali się, jaką ciężką pracę wykonywały więźniarki z obozu.

Może za rok znowu się uda uczniowi naszej szkoły wziąć udział w konkursie recytatorskim  i poznać smutną tajemnicę  Ravensbrück.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W piątek 29 kwietnia 2022 r. uczniowie naszej szkoły spotkali się w szkolnej auli na uroczystym apelu, podczas którego, oprócz przypomnienia okoliczności uchwalenia konstytucji,  wysłuchali najpiękniejszych wierszy poświęconych ojczyźnie i szeroko pojętemu patriotyzmowi oraz obejrzeli taniec z flagą.

Konstytucję 3 Maja uchwalono na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku. Jej zadaniem było zlikwidowanie wad systemu politycznego Rzeczypospolitej, który był oparty na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej. Ustawa zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną. Ograniczyła też w znaczącym stopniu demokrację szlachecką poprzez odebranie prawa głosu i decydowania  w sprawach państwowych szlachcie nie posiadającej ziemi (gołocie). Konstytucja zrównała polityczne prawa mieszczan i szlachty, a chłopi  zyskali  ochronę państwa, co złagodziło największe nadużycia pańszczyzny. Ustawa zniosła też liberum veto.

W 1918 roku rocznica uchwalenia konstytucji została uznana za święto narodowe uchwałą z 29 kwietnia 1919 roku. Święto zniesiono ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku. Do kalendarza świąt państwowych   powróciło  6 kwietnia 1990 roku. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej w nowożytnej Europie i drugiej na świecie Ustawy Rządowej  to polskie święto narodowe.

Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej

W miesiącu kwietniu w ramach obchodów Miesiąca Pamięci Narodowej uczniowie klas VIII brali udział w:

 1. zajęciach w Instytucie Pamięci Narodowej w Gdańsku
 2. wycieczce do Muzeum II Wojny Światowej
 3. grze miejskiej „Śladami ofiar Piaśnicy w Wejherowie” zorganizowanej przez IPN
 4. wycieczce do Muzeum Stutthof w Sztutowie

1. Zajęcia w Instytucie Pamięci Narodowej

13 kwietnia 2022 r. uczniowie klasy 8i pojechali do  Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Uczestniczyli tam w zorganizowanych dla nich  prelekcjach  na temat obozu koncentracyjnego Stutthof  oraz sytuacji Żydów podczas II wojny światowej.

Zajęcia prowadził pan Bartosz Januszewski, pracownik IPN. Uczniowie  poznali genezę obozów koncentracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem historii i funkcjonowania jedynego działające przez cały okres wojny obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Prelekcję wzbogacały materiały ikonograficzne i źródła pisane. Po prelekcji uczniowie w oparciu o  kserokopie pocztówek, wierszy wykonanych przez więźniów próbowali znaleźć sens ich tworzenia.

Z  pokazu z licznymi materiałami faktograficznymi, zdjęciami i wzbogaconego podkładem głosowym na temat Żydów polskich uczniowie dowiedzieli się, co to shoah (zagłada), holocaust, na czym polegały i jak przebiegały na ziemiach polskich.

Zajęcia były interesujące, a przedstawiona problematyka z pewnością ułatwi uczniom zrozumienie tej trudnej tematyki podczas zwiedzania w najbliższym czasie  obozu koncentracyjnego Stutthof.

2. Wycieczka do Muzeum II Wojny Światowej

Miesiąc Pamięci Narodowej jest dla uczniów klas ósmych naszej szkoły okazją do odwiedzenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Ogromne wrażenie na młodzieży zrobiły zgromadzone tam eksponaty   z czasów wojny i okupacji. Aby bardziej zgłębić historię tych okrutnych czasów, uczniowie wypełniali kartę pracy, która pozwoliła im utrwalić zdobytą wiedzę. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że miejsce to powinno być – szczególnie w obecnej sytuacji – przypomnieniem i przestrogą.

klasa 8b i 8f

klasa 8d i 8e – 26.04.2022 r.

3. Gra miejska „Śladami ofiar Piaśnicy w Wejherowie”

Dnia 25 kwietnia 2022 r. uczniowie z klasy VIII i oraz VIII f i VIII d  pod opieką nauczycieli i pracownika IPN – pani Izabeli Brzezińskiej uczestniczyli w grze miejskiej przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku pod tytułem „Śladami ofiar Piaśnicy w Wejherowie”. Uczniowie z planem miasta w ręce szukali zaznaczonych punktów.  Po dojściu do odpowiedniego miejsca mogli rozwiązać zadanie z karty pracy. Odwiedzili m.in. „Wejherowskie Powązki”, gdzie m.in.  odnaleźli grób zamordowanego w Piaśnicy wójta gminy Wejherowo-Wieś Edwarda Łakomego.

4.Wycieczka do Muzeum Stutthof w Sztutowie

Dnia 27 kwietnia 2022 r. uczniowie z klasy VIII i oraz VIII d pojechali na wycieczkę do niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Stutthof był pierwszym i najdłużej istniejącym obozem koncentracyjnym, który powstał w czasie II wojny świtowej.  Obóz funkcjonował od 2 września 1939 r. do 9 maja 1945 r. – istniał tyle dni, ile trwała II wojna światowa w Europie. Przeszło przez niego 110 tysięcy ludzi pochodzących z 28 państw. W wyniku eksterminacji bezpośredniej i pośredniej zginęło 65 tysięcy więźniów. W 1962 r. na terenie obozu powstało Państwowe Muzeum Stutthof, obejmujące zachowaną część budynków i wyposażenia.

Podczas pobytu w muzeum uczniowie obejrzeli filmy dokumentalne o obozie, jego wyzwoleniu, a następnie z przewodnikiem muzeum zwiedzili obóz. Po przejściu przez bramę obozową zwiedzili baraki, w których obecnie znajduje się m.in. dawne wyposażenie baraków np. sala szpitalna, łaźnia, a także plansze z informacjami dotyczącymi funkcjonowania obozu, makietę obozu, zdjęcia więźniów, wykonywane przez nich prace, kartki pocztowe. Uczniowie zobaczyli krematorium, w którym minutą ciszy uczcili pamięć tych, którzy zginęli.  Podczas zwiedzania pan przewodnik przedstawił historię obozu od powstania poprzez ”marsz śmierci” aż do wyzwolenie 9 maja 1945 r., a także opowiadał o trudach życia obozowego.

#SprzatamyDlaPolski

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi dnia 22.04.2022 r. członkowie Eko-Komitetu SP9 wraz z kolegami i koleżankami wzięli udział w akcji #SprzatamyDlaPolski i posprzątali teren leśny w okolicach szkoły.

Wspólnie działamy – o naturę dbamy!

Codziennie, nie tylko w ten jeden dzień w roku.

IX Olimpiada Wiedzy o Piaśnicy i nazistowskich zbrodniach na Pomorzu

Dnia 21 kwietnia 2022 r. w Bolszewie odbyła się IX Olimpiada Wiedzy o Piaśnicy i nazistowskich zbrodniach na Pomorzu „Nazistowskie zbrodnie na Pomorzu Gdańskim” w ramach X Dni Piaśnickich, który zorganizowała Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie.

Tematyka konkursu dotyczyła:  polityki okupacyjnej III Rzeszy na Pomorzu Gdańskim, wojny obronnej Polski na Pomorzu Gdańskim,  wybitnych obrońców polskości zamordowanych w Piaśnicy, sprawców zagłady piaśnickiej, działań okupanta na terenie Pomorza, ruchu oporu na Pomorzu Gdańskim, prób  zatarcia śladów zbrodni w Piaśnicy, działalności Komisji Ekshumacyjnej,  działalności Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka.

W konkursie brali udział uczniowie ze szkół podstawowych  z gminy wiejskiej i miejskiej Wejherowo. Konkurs składał się z dwóch etapów. W I uczestniczyło 17 uczniów, którzy pisali test wiedzy. Do II etapu przeszło 10 najlepszych uczestników.

Naszą szkołę w konkursie reprezentowały: Zosia Grzona (8i), Emilia Nadolska (8f) i Zosia Sądej (7h). Dziewczęta najlepiej poradziły sobie z pytaniami pisemnymi. W II etapie losowały pytania i odpowiadały ustnie przed komisja, w skład której wchodziły: pani Katarzyna Błędzka ( SP Bolszewo, organizator), pani  Monika Tomkiewicz (Instytut Pamięci Narodowej  oraz pani Elżbieta Grot, która jest kierownikiem Działu Naukowego w Sopocie w Muzeum Stutthof, autorką wielu artykułów na temat zbrodni nazistowskich na Pomorzu, a szczególnie zbrodni w Piaśnicy.

Ostatecznie uczennice zajęły: Zosia Sądej – III miejsce, Emilia Nadolska – wyróżnienie, a Zosia Grzona – dyplom za udział.

Opiekun: Aleksandra Rohde

Miejskie Zawody w Piłce  Nożnej Dziewczyn rocznik 2008 i 2007 w dniu 13.04.2022r

Skład drużyny: Formela Julia, Grzona Zofia, Gardocka Maja, Skrzypkowska Nadia, Sądej Zofia – bramkarz, Kowalska Martyna, Klawikowska Julia, Dopke Wiktoria, Gibas Dominika

miejsce II

Opiekun: Anna Dawidowska

 

Miejskie Zawody w Piłce  Nożnej Chłopców rocznik 2008 i 2007 w dniu 11.04.2022r

Skład drużyny: Jakub Ciemny, Gabriel Jeka, Wiktor Bichowski, Świostek Michał, Dawid Gapiński – bramkarz, Jakub Konkol, Oskar Rychert, Adam Źmich, Mateusz Blank, Natan Okrój, Gracjan Ptach

Miejsce II

Opiekun: Piotr Gwizdalski

Pierwsza pomoc – zawody wojewódzkie

Dnia 7 kwietnia 2022 r. odbyły się wojewódzkie zawody z zakresu pierwszej pomocy i EDB pt Najwięcej mocy jest w pierwszej pomocy.  Szkołę reprezentowały uczennice z 8 klas: Dorota Klas Mają Barcz i Julia Klawikowska W konkursie udział brało 30 szkol z województwa pomorskiego.

Uczniowie naszej szkoły zakwalifikowali się do finału konkursu.

Konkurs profilaktyki uzależnień

Dnia 06.04. 2022r. odbył się w naszej szkole konkurs profilaktyki uzależnień. Celem konkursu było ukazanie problematyki uzależnień od np. alkoholu, dopalaczy, nikotyny; promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od substancji psychoaktywnych oraz poszukiwania twórczych form wyrazu. Udział w nim wzięli uczniowie klas VII, którzy musieli przygotować ulotkę z hasłem promującym zdrowy styl życia wolny od uzależnień oraz uczniowie klas VIII, których zadaniem było przygotowanie krótkiego 2 minutowego spotted’u, prezentacji bądź filmiku. Dodatkowo przedstawiciele wszystkich klas wzięli udział w konkursie wiedzy o profilaktyce uzależnień, który zorganizowano tego samego dnia na auli w naszej szkole.

Wyniki konkursu wiedzy o profilaktyce uzależnień:

klasy 7:
I miejsce-7G
II miejsce – 7H
III miejsce – 7C

klasy 8:
I miejsce -8B
II miejsce – 8F
III miejsce – 8H

Organizatorem konkursu był zespół wychowawczy.

Prowadzące konkurs: Beata Szałaj oraz Agnieszka Peplińska-Karda

I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIEŚNI MARYNISTYCZNEJ

W dniu 5 kwietnia 2022 r. w auli naszej szkoły odbyła się pierwsza edycja „Międzyszkolnego Konkursu Pieśni Marynistycznej” w Wejherowie pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta.

Było to wydarzenie towarzyszące XXV. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie, który odbędzie się 23 kwietnia z Wejherowie.
W konkursie wzięli udział soliści oraz zespoły ze szkół podstawowych
z Wejherowa, Rumi, Bolszewa oraz Szemudu. Zgodnie z regulaminem konkursu, każdy z uczestników wykonał dwie pieśni o tematyce marynistycznej. Występy  oceniało jury w składzie: Dorota Muża-Szlas (przewodnicząca), Jolanta Rożyńska, Olga Tomaszewska, Waldemar Czaja oraz Tomasz Fopke. Konkurs zorganizowany został z inicjatywy p. Aleksandry przez Szkołę Podstawową nr 9 w Wejherowie oraz Wejherowskie Centrum Kultury – Filharmonię Kaszubską. Wydarzenia zostało zorganizowane dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta.

Z wielką radością informujemy, że w gronie laureatów konkursu znaleźli się uczniowie naszej szkoły! Zespół SP9 w składzie: Marta Fijałkowska, Zuzanna Hallmann, Dorota Klahs, Klaudia Rek, Wiktoria Dopka zdobył I miejsce w kategorii zespoły 7-8 oraz NAGRÓDĘ GŁÓWNĄ – występ podczas uroczystej gali finałowej XXV. edycji FPoM w Filharmonii Kaszubskiej.  Ponadto II miejsce w kategorii zespoły 4-6 zdobył zespół SP9 w składzie: Marta Piastowska, Martyna Reszke, Milena Rzepka, Zofia Żak. Wyróżnienie w kategorii soliści otrzymał Piotr Zakrzewski. Uczniów do konkursu przygotowały nauczycielki muzyki – pani Beata Fokcińska i Aleksandra Janus.

Poniżej przedstawiamy wszystkich laureatów konkursu.

w kategorii SOLIŚCI szkół podstawowych:

WYRÓŻNIENIA: , Piotr Zakrzewski SP9 Wejherowo

w kategorii ZESPOŁY kl. 7-8

I miejsce

SP9 Wejherowo Marta Fijałkowska, Zuzanna Hallmann, Dorota Klahs, Klaudia Rek, Wiktoria Dopka

GRATULUJEMY!!

Powiatowe Drużynowe Biegi Przełajowe

Dnia 05.04.2022r Naszą Szkołę w starcie indywidualnym w powiatowych biegach przełajowych reprezentowali

Grzona Zofia              5 niejsce

Sądej Zofia                6 miejsce

Konkol Jakub            5 miejsce

Krzebietke Agata      udział

Opiekun: Bogdan Kruwelski

MIEJSKIE MŁODZIEŻOWE  IGRZYSKA W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

W dniu 31.03.2022r w Szkole Podstawowej nr 6 odbyły się zawody pomiędzy wejherowskimi szkołami w piłce siatkowej w kategorii młodzieży rocznik 2008 i 2007.

Skład drużyny dziewcząt

JULIA KLAWIKOWSKA 8H, ZOFIA GRZONA 7H, WERONIKA SKURTYS 8I, AMELIA SIKORSKA 8I,  ZOFIA SĄDEJ 7H, WIKTORIA DOPKA 8B, MAJA BURA 8F, ALEKANDRA MACHOLL 8G,   WERONIKA KWIDZIŃSKA 8G

Skład drużyny chłopców

MARCEL WASILEWSKI 7G, CIEMNY JAKUB 8G, PTACH GRACJAN 8H, KONKOL JAKUB 8F,  ŻMICH ADAM 8F, RYCHERT OSKAR 8F, OKRÓJ NATAN 8F, BLANK MATEUSZ 8A, ŚWIOSTEK MICHAŁ 7E

Obie drużyny zawzięcie walczyły i ostatecznie zajęły II MIEJSCE

GRATULACJE !!!!

Opiekunowie drużyn: Karolina Nalepka, Anna Dawidowska

MIEJSKIE ZAWODY  W DRUŻYNOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

            Dnia 23.03.2022r Nasza Szkoła była organizatorem Miejskich Zawodów w Drużynowych Biegach Przełajowych, które odbyły się na „Blizie” na os. Przyjaźni.

W zawodach wzięły udział Szkoły Podstawowe: Nr 11, SP Nr 6, SP Nr 8, SP Nr 9.

Uczniowie rywalizowali ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych tzn dzieci rocznik 2009 i młodsze oraz młodzież roczniki 2008 i 2007.

Osiągnięcia Naszych Uczniów

Kategoria Dzieci 2009 i młodsze

Drużyna dziewcząt : DYDERSKA PATRYCJA 5C, GOŁĄBEK POLA 7A, KRZEBIETKE AGATA 7E, ORZECHOWSKA HANNA 6A, MALINOWSKA AGATA 6A, WOHS WIKTORIA 7E, SAWA ORZECHOWSKA 6A – II miejsce

Indywidualnie:

KRZEBIETKE AGATA    III miejsce

Drużyna chłopców: KASPIAN CZAJA 6B, FORMELA FILIP 4E, NADOLSKI SZYMON 5E, LIS NIKODEM 6A, SIENKIEWICZ SZYMON 6A, KUŹMIŃSKI CEZARY 5C – III miejsce

Kategoria Młodzież 2008 i 2007

Drużyna dziewcząt:  BARCZ MAJA 8F, FORMELA JULIA 8E, GRZONA ZOFIA 8I, KLAHS DOROTA 8F, OLEK ZUZANNA 8E, RYDUCHOWSKA LUIZA 8H, SĄDEJ ZOFIA 7H, GRZONA ZOFIA 8I – miejsce III

Indywidualnie:

I miejsce         Grzona Zofia

III miejsce      Sądej Zofia

Drużyna chłopców:  CZARNECKI DORIAN 7E, KONKOL JAKUB 8F, PTACH GRACJAN 8H, STENKA ALEXANDER, ŚWIOSTEK MICHAŁ 7E, SĘKOWSKI IGOR 7H, MARKOWSKI GRZEGORZ 8H – miejsce II

Indywidualnie:

II miejsce       Konkol Jakub 

Zawodnicy, którzy zajęli indywidualnie miejsca na podium będą reprezentować nas 5.04.2022 na zawodach Powiatowych. Życzymy powodzenia!

                                                                                                                      Opiekunowie drużyn:
Katarzyna Konopińska-Karbownik, Jacek Rohde

                                                                                                                      Organizatorzy zawodów:
Anna Dawidowska , Bogdan Kruwelski

młodszy rocznik

starszy rocznik

Dziewiątka w Macedonii

W ramach założeń projektu Erasmus+ „Find my echo in you” realizowanego przez szkołę, nauczycielki Marta Dettlaff i Anna Korzonek wybrały się wraz z uczniami Janem Kiedrowiczem, Dawidem Gapińskim i Krzysztofem Kołodziejem na spotkanie projektowe do Macedonii Północnej. Mobilność w stolicy kraju, Skopje,  odbyła się w dniach 28.02.2022 – 04.03.2022 z udziałem nauczycieli i uczniów z krajów uczestniczących w projekcie – Turcji, Bułgarii i Polski.

Podczas trwającego tydzień spotkania, uczestnicy brali udział w zajęciach zarówno na terenie szkoły jak i poza nim. Znacząca część warsztatów odbywających się w macedońskiej szkole poświęcona była tematowi naszego projektu, czyli empatii, rozwijaniu umiejętności wczucia się w emocje osób, które są w innej sytuacji od naszej. Działania te motywowały uczniów i nauczycieli do komunikowania się ze sobą i doskonalenia swoich umiejętności językowych. Mieliśmy też możliwość przyjrzenia się jak wygląda szkoła w Skopje, jak prowadzone są lekcje i jak wygląda macedoński system edukacyjny.

Mobilność umożliwiła nam również zaznajomienie się z wartościami regionu i odkrywanie dziedzictwa kulturowego tego kraju – zwiedziliśmy stolicę kraju, Skopje wraz ze starym bazarem,  Ochrydę – miasto wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, kanion Matka z jaskiniami.

Spotkanie zaowocowało zawarciem nowych, międzynarodowych przyjaźni, zacieśnił współpracę między szkołami partnerskimi, umożliwił wymianę doświadczeń oraz wzbogacił naszą wiedzę na temat kultury i zwyczajów panujących w innych krajach.

W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück

17 marca 2022 roku w gdańskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej  odbyły się wojewódzkie eliminacje do konkursu recytatorskiego  W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości poetek obozowych z Ravensbrück oraz prozy poobozowej na bazie wspomnień więźniarek byłego KL Ravensbrück, zapoznanie z losami więźniarek, aby pamięć o ich martyrologii przetrwała w pamięci kolejnych pokoleń, uczenie świadomego odbioru kultury, zwrócenie uwagi na związek pomiędzy literaturą a życiem kraju i narodu, propagowanie wśród młodego pokolenia postawy miłości do Ojczyzny, kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego oraz kulturę słowa, promowanie utalentowanej młodzieży, wymiana doświadczeń nauczycieli oraz uczniów z różnych regionów kraju.

Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Stowarzyszenie Rodzina więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück oraz miasto Ruda Śląska. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest adresowany do uczniów klas ósmych. Główną nagrodą dla każdego finalisty oraz jego opiekuna  jest wyjazd do Niemiec – Miejsca Pamięci i Przestrogi KL Ravensbrück.

W wojewódzkich eliminacjach wzięło udział troje naszych uczniów: Wiktoria Barcz (kl. 8I), Wojciech Mróz (kl. 8I), Piotr Zakrzewski (kl. 8H). Każdy z uczestników recytował fragment prozy oraz jeden utwór poetycki. Miło nam poinformować, że Wojtek Mróz jest jednym ze zwycięzców eliminacji i na początku kwietnia pojedzie na galę finałową do Rudy Śląskiej,  a pod koniec tego miesiąca na wycieczkę do Niemiec. Należy dodać, że wszyscy nasi uczniowie poświęcili  wiele czasu i energii na przygotowania do konkursu, a nauczycielami, którzy przygotowali teksty i pracowali nad rozwijaniem umiejętności recytatorskich  oraz ogólnym wyrazem artystycznym są panie Barbara Pawłowicz i Sabina Podolska.

Apel porządkowy

Dnia 15.03.2022 r. dla uczniów klas VII-VIII odbyły się apele porządkowe.

Apel z okazji 77 rocznicy zwycięstwa nad nazizmem w mieście Wejherowie

Po niemal sześciu latach 12 marca 1945 roku  Wejherowo zostało wyzwolone spod hitlerowskiej okupacji. Z tej okazji w szkolnej auli odbył się uroczysty apel poświęcony 77 rocznicy wyzwolenia naszego miasta, podczas którego przedstawiono dzieje Wejherowa i jej mieszkańców w czasie II wojny światowej.   Ponadto uczniowie zobaczyli prezentację zawierającą zdjęcia i ilustracje miejsc, pomników związanych z II wojną światową znajdujące się w Wejherowie.

Apel przygotowali uczniowie z klasy 7d wraz z wychowawcą.

 

PROFI IN DEUTSCH

W piątek 11 marca 2022 r. w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie odbył się finał konkursu języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych „Profi in Deutsch”. Uczestników finału wyłoniono na podstawie testu pisemnego przeprowadzonego w macierzystych placówkach ( I etap)  oraz sprawdzeniu wiadomości i umiejętności za pomocą aplikacji internetowej ( II etap).

Miło nam poinformować, że do finału , który miał formułę znanego programu telewizyjnego pt. „Jeden z dziesięciu”, zakwalifikował się uczeń naszej szkoły – Jan Szczerkowski.

Serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych, zwłaszcza, że znajomość języków obcych to dziś ważny element planowania przyszłości i kariery zawodowej.

                                                      Marta Dettlaff

                                                     Anna Kleppin- Formela

 

Finał Wojewódzkiego Konkursu „Józef Rufin Wybicki i jego epoka”

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie zorganizowała Wojewódzki Konkurs „Józef Rufin Wybicki j jego epoka”. Inicjatorką  pomysłu była p. dyrektor Olga Tomaszewska. Konkurs zorganizowano z okazji przypadającej w tym roku (2022) dwusetnej rocznicy śmierci Józefa Wybickiego.

Do udziału w konkursie zaproszono szkoły podstawowe województwa pomorskiego. Udział zgłosiły drużyny z 15 szkół. Ostatecznie w konkursie wzięło udział 14 szkół. Były to szkoła z Parchowa, Trzebielina, Włynkówka, Garczegorza, Łebienia, Góry, Częstkowa, Bolszewa, Rumi (SP nr 1 i Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny), Kamnicy, Gostkowa, Wejherowa (SP nr 9 i SP nr 11).  Konkurs składał się z dwóch etapów.

I etap składał się z:

– dwóch testów wiedzy
Uczniowie mogli wcielić się w badaczy, poszukiwaczy, ponieważ nie rozwiązywali testu konkretnego dnia o wyznaczonej porze, tylko mieli czas na znalezienie odpowiedzi na pytania w literaturze przedmiotu i odesłanie ich do wyznaczonego terminu organizatorom.

– zadania graficznego
Drużyny tworzyły pocztówki z okazji uchwalenia roku 2022 rokiem Józefa Wybickiego.

– zadania multimedialnego, które polegało na stworzeniu prezentację na temat 15 wybranych miejsc związanych z Józefem Wybickim.

Do finału zakwalifikowało się 5 drużyn:

 • Rufinowie ze Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie
 • Drużyna mandarynek z Zespołu Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu
 • Łebieńskie Rufinki z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu
 • Wybitni ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie
 • ToPaKa z 11stki ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Wejherowie.

 

Patronat honorowy nad konkursem objęło Kuratorium Oświaty w Gdańsku i Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, a patronat naukowy Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

Z ramienia GTN z organizatorami współpracowała pani prof. dr. hab. Irena Kadulska i pan dr Piotr Kąkol, którzy służyli pomocą i radą, a podczas uroczystości finałowej byli m.in. członkami Komisji Konkursowej.

10 marca 2022 r. odbył się w auli Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie II etap konkursu.

W czasie rozgrywek finałowych przedstawiciel każdej  drużyny miał za zadanie wcielić się w postać Józefa Wybickiego i wygłosić mowę zaczynającą się od słów: „Napisałem „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, bo/ ponieważ/dlatego, że”.

Oprócz tego zadania, uczniowie rozwiązywali krzyżówkę, łączyli imiona z nazwiskami postaci związanych z Józefem Wybickim, odszyfrowywali wiadomość  (zastosowano szyfr Cezara), zamieniali cyfry rzymskie na arabskie i wykonywali zadanie z otrzymanymi w ten sposób datami, a także odpowiadali na pytania związane z życiem i działalnością autora polskiego hymnu.

W Komisji Konkursowej zasiadali: pani prof. Irena Kadulska, pan dr Piotr Kąkol (pracownik Uniwersytetu Gdańksiego), pani Karolina Czonstke-Świątkowska (pracownik naukowy Wydziału Historii Uniwersytetu Gdańskiego), pani Iwona Damaszke (nauczycielka języka polskiego) oraz pani Barbara Ziemann (nauczycielka języka polskiego; przewodnicząca komisji).

Tego dnia oprócz konkursu wiedzy finaliści wzięli udział w Sympozjum młodych znawców Józefa Wybickiego. Słowo wstępne wygłosił pan dr Piotr Kąkol. Następnie przedstawiciel każdej drużyny odczytał referat na wybrany wcześniej temat. Odczytano następujące referaty:

 1. Józef Wybicki – innowator? (Szkoła Podstawowa im. Sportowców Polskich w Trzebielinie)
 2. Przywiązanie Józefa Wybickiego do Wielkopolski.( Szkoła Podstawowa w Łebieniu)
 3. Józef Wybicki jako wizytator Komisji Edukacji Narodowej w szkołach wileńskich (Szkoła Podstawowa nr 11 Wejherowo)
 4. Współpraca Józefa Wybickiego z Janem Henrykiem Dąbrowskim. (Szkoła Podstawowa nr 9 Wejherowo)
 5. Józef Wybicki – wędrowiec. (Szkoła Podstawowa w Garczegorzu)

Sympozjum podsumowała pani prof. Irena Kadulska, która jest jednym z najlepszych znawców Józefa Wybickiego.

Podczas tej wspaniałej uroczystości finaliści wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście:

–  wysłuchali  koncertu pianistycznego w wykonaniu pani dr hab. Witosławy Frankowskiej (utwory J. S. Bacha i polonezy) oraz pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru szkolnego pod dyrekcją pani dr Aleksandry Janus

– obejrzeli sceny z życia Józefa Wybickiego  w oparciu o „Pamiętniki  Józefa Wybickiego”  oraz  taniec z flagami w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w reżyserii pani Barbary Pawłowicz

– oglądali wystawę prac absolwentów szkoły zatytułowaną „Działanie ducha Józefa Wybickiego”.

Uczestnicy konkursu wykazali się ogromną wiedzą i zaangażowaniem.

Wyniki konkursu wiedzy – II etapu Wojewódzkiego Konkursu „Józef Wybickie i jego epoka”:

I miejsce – Wybitni ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie

II miejsce – Łebieńskie Rufinki ze Szkoły Podstawowej w Łebieniu

III miejsce – Rufinowie ze Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie

Wyróżnienie – Drużyna mandarynek ze Szkoły Podstawowej w Garczegorzu oraz
ToPaKa z 11 stki ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Wejherowie.

Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody indywidualne, opiekunowie podziękowania, a każda szkoła sadzonkę dębu, na wzór dębu Wybickiego w Będominie, który będzie żywą
i długowieczną pamiątką obchodów 200 rocznicy śmierci Józefa Wybickiego, Szkoły, które zajęły I, II i III miejsce otrzymały ponadto ufundowane przez Państwa Kadulskich  medale pamiątkowe (I miejsce – z wizerunkiem Józefa Wybickiego, II miejsce – z wizerunkiem Jana Henryka Dąbrowskiego, III miejsce – z wizerunkiem ks. Józefa Poniatowskiego).

Pod koniec uroczystości wszyscy obecni skosztowali tortu, na którym widniał portret Józefa Wybickiego według grafiki absolwentki Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie pani Anny Bach. Grafika z portretem Józefa Wybickiego została wykonana przez panią Annę Bach na tą uroczystość i przekazana na ręce Dyrektora Szkoły – pani Olgi Tomaszewskiej.

Uroczystość prowadzili: pani Izabela Grzenkowicz i pan Wojciech Kurowski.

Dekorację wykonała pani Beata Hinc.

Konkurs zorganizowały panie: Barbara Ziemann i Aleksandra Rohde.

 

Nasze Boże Narodzenie

Ten tydzień  z wielu powodów był w naszej szkole wyjątkowym tygodniem. Od poniedziałku zacznie się nauczania zdalne, a potem zimowa przerwa świąteczna i znowu zdalne lekcje.  Tym bardziej cieszy fakt, że dla części klas szkoła była nie tylko miejscem nauki, ale też świątecznych spotkań  z wychowawcą, podczas których uczniowie dzielili się opłatkiem, śpiewali kolędy i  obdarowali się drobnymi upominkami. Te prawdziwe święta  spędzimy w domu, wśród najbliższych, ale w tym tygodniu przeżywaliśmy wspólnie nasze szkolne Boże Narodzenie. Niech więc świąteczny czas  upłynie w zdrowiu, dostatku i w atmosferze wzajemnej życzliwości. Wszystkiego dobrego!

Wymiana kartek świątecznych ze szkołami z Europy

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Z tej okazji, aby przybliżyć uczniom nieco zapomnianą już tradycję wysyłania życzeń świątecznych pocztą, na tradycyjnych kartkach świątecznych, a nie przez SMS, e – mail czy portale społecznościowe nasza szkoła zorganizowała wymianę pocztówkową ze szkołami z Niemiec, Włoch, Chorwacji, Dani , Czarnogóry oraz Słowacji.

Już od połowy listopada 2021 r. uczniowie klas 7 i 8 własnoręcznie i z dużym zaangażowaniem przygotowywali kartki bożonarodzeniowe. Zabawę połączyli z nauką, ponieważ życzenia zostały napisane w języku niemieckim.

Uczniowie życzyli sobie wzajemnie m. in Frohe Weihnachten, Gesundheit, einen guten Rutsch ins neue Jahr.

                                                                                                     Anna Kleppin- Formela

                                                                                                       Marta Dettlaff

Konkurs świąteczny z j. niemieckiego – wyniki

Dnia 15 grudnia 2021 r  wśród klas 7 i 8 odbył się konkurs z j. niemieckiego – wirtualny Escape Room (pokój zagadek) „Die Flucht aus den USA”.

Wzięło w nim udział 32 uczniów. Celem konkursu było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim, utrwalenie słownictwa oraz zagadnień gramatycznych przy wykorzystaniu narzędzi TIK.

Miejsce pierwsze zdobył uczeń kl. 8b – Jakub Żórawski

Miejsce drugie zdobył uczeń kl. 7g – Piotr Kukowski

Miejsce trzecie natomiast uczeń kl. 7h – Marcel Pełka

                                                                                                 Anna Kleppin- Formela

„BohaterON – włącz historię”

W listopadzie 2021 r.  klasa  7 g wraz z nauczycielem historii włączyła się w ogólnopolską akcję „BohaterON – włącz historię”, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Poznając losy bohaterów tamtych czasów, uczniowie mieli okazję do głębszego zrozumienia historii Polski, kształtowania postawy patriotycznej oraz docenienia bohaterskiej postawy naszych Rodaków. Podczas zajęć zostały wykorzystane niektóre materiały dydaktyczne autorów projektu „BohaterON”, uczniowie obejrzeli film z cyklu  „Co za historia”, zdjęcia zniszczonej Warszawy oraz fotografie młodych Powstańców a także  zapoznali się z fragmentami ich wspomnień. Uczniowie wykonali również piękne kartki z życzeniami, które zostaną przesłane do żyjących bohaterów walk powstańczych.

koordynator projektu – Katarzyna Kowalewska

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości to dzień wolny od pracy, dlatego społeczność naszej szkoły obchodziła to święto  już dziś, czyli w środę 10 listopada 2021 r.. Charakter tego szczególnego dnia podkreślał strój galowy i biało-czerwone kotyliony noszone od rana przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. W auli społeczność naszej szkoły obejrzała program artystyczny przygotowany i zaprezentowany przez uczniów klasy 8f, 8h i 7a. Młodzi aktorzy wykonali utwory poetyckie o tematyce patriotycznej, które przeplatane były wspólnym śpiewaniem najpiękniejszych pieśni patriotycznych przygotowanych przez szkolny chór.

Po stu dwudziestu trzech latach niewoli rok 1918 przyniósł Polsce niepodległość. Rozejm w Compiègne  z 11 listopada 1918 zakończył  I Wojnę Światową. Dzień wcześniej do Warszawy przyjechał Józef Piłsudski, któremu Rada Regencyjna powierzyła władzę. Te dwa  dni – 10 i 11 listopada 1918 roku to czas, w którym naród polski uświadomił sobie   w pełni odzyskanie niepodległości. Nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął cały kraj. W latach 1919–1936 rocznice odzyskania niepodległości świętowano w Warszawie jako uroczystości   o charakterze wojskowym. Święto Niepodległości ustanowiono świętem państwowym w 1937 i do czasu wybuchu II wojny światowej obchodzono je dwa razy: w 1937 i 1938. W latach 1939 – 1945 (okupacja hitlerowska) obchody polskiego święta narodowego były nielegalne. Po zakończeniu II Wojny Światowej w 1945 r. ustanowiono nową datę obchodów Narodowego Święta Odrodzenia Polski – 22 lipca (rocznica ogłoszenia Manifestu PKWN). Zniesiono jednocześnie Święto Niepodległości. Tak, jak w czasie okupacji hitlerowskiej, w okresie PRL obchody rocznicy odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada były nielegalne. Święto Niepodległości w dniu 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL ustawą    z 15 lutego 1989 pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”.

Międzyregionalny Patriotyczny Projekt Edukacyjny „Bez Przedawnienia – Prawda i Pamięć o Piaśnicy i Obławie Augustowskiej”

Dnia 5 listopada 2021 r. w Muzeum II Wojny Światowej odbyła się Gala podsumowująca I Edycję Międzyregionalnego Patriotycznego Projektu Edukacyjnego „Bez Przedawnienia – Prawda i Pamięć o Piaśnicy i Obławie Augustowskiej”.

W ramach projektu zorganizowano trzy konkursy: praca historyczno-literacka, fotografia, film w  dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów klas VII-VIII i szkół ponadpodstawowych,.

Gości spotkania przywitała Pomorska Kurator Oświaty Małgorzata Bielang (organizator projektu).Na uroczystości obecnych było wielu znakomitych gości oraz uczestników konkursu wraz z opiekunami. Po powitaniu i oficjalnych wystąpieniach, wszyscy obecni wysłuchali koncertu „Chopin … inspiracje”, obejrzeli film wykonany w ramach konkursu, zdjęcia oraz wysłuchali fragmentów nagrodzonych prac. Po podsumowaniu działań realizowanych w ramach projektu uczestnicy konkursów otrzymali nagrody i wyróżnienia z rak Pomorskiego Kuratora Oświaty – Pani Małgorzaty Bielang.

Naszą szkołę w tym projekcie reprezentowały dwie uczennice:   Wiktoria Dopka, która zajęła III miejsce w konkursie historyczno-literackim – tytuł pracy: „Pamięć o zmarłych odradza Żywych” oraz Weronika Skurtys, która w kategorii fotografia otrzymała  dyplom oraz nagrodę za udział.

Opiekunem uczennic był Pan Jędrzej Jednacz.

Straszne przebranie

W piątek 29 października 2021 r.  odbył się konkurs Samorządu Uczniowskiego na  „Straszne przebranie”. Warunkiem udziału w konkursie było przygotowanie przebrania i jego prezentacja. Już od rana na szkolnych korytarzach pojawiły się dziwne postaci i w miarę upływu czasu przybywało ich coraz więcej. Wśród prezentowanych sylwetek były straszne indywidua   ze strasznych  książek, komiksów i  filmów  oraz te, które wymyślili sami uczniowie. Kreatywność w tworzeniu tych przebrań była naprawdę imponująca i tak naprawdę wszyscy zasłużyli na wyróżnienie. Najważniejsze jednak, że piątek nie był zwykłym piątkiem, bo upłynął w atmosferze dobrej zabawy.

klasy VII-VIII

MIĘDZYSZKOLNY PROJEKT JĘZYKOWY

Chętni uczniowie naszej szkoły z klas VII i VIII wzięli udział w międzyszkolnym projekcie językowym : „Języki obce wokół nas”. Celem projektu było motywowanie uczniów do nauki języków obcych, współpraca międzyszkolna, nauka podstawowych zwrotów w różnych językach oraz zorganizowanie w swoich szkołach Europejskiego Dnia języków Obcych.

Efektem naszej pracy jest również stworzenie wirtualnych słowników języków obcych, których tematyką był „dom”.

Link do słownika wirtualnego.

Spotkanie z ornitologiem i botanikiem

Dnia 28 października 2021 uczniowie klasy 7b i 7d brali udział w zajęciach przyrodniczych – z ornitologiem  i z botanikiem.

Uczniowie obejrzeli prezentację na temat budowy anatomicznej ptaków, ich  przystosowania do życia. Dowiedzieli się skąd ornitolodzy czerpią wiedzę o ptakach i w jaki sposób ją zdobywają. Podczas zajęć praktycznych –  w terenie uczyli się rozpoznawać ptaki. Czy wiecie, że orzeł bielik, tak naprawdę nie jest orłem, ale należy do rodziny myszołowów.

Podczas zajęć z botanikiem rozpoznawali drzewa na podstawie liści i aplikacji. Pan  Artur – botanik nauczył ich obliczać wiek drzew (nie trzeba do tego ścinać drzewa i liczyć słojów) . Okazało się, że niezbędna jest do tego MATEMATYKA. Wiek pierwszego drzewa – topoli uczniowie obliczali wspólnie. Następnie  wyposażeni w taśmy miernicze, kartę obliczania wieku drzewa oraz w długopis podzieleni na grupy obliczali wiek drzew rosnących w okolicy. Czy wiecie ile lat ma kasztanowiec i lipy rosnące koło restauracji Trzy Korony? Oni już wiedzą. Są na pewno starsze od Was i Waszych rodziców, ale czy starsze od budynku, w którym się uczycie???

Spotkanie z policją

W ramach realizacji zadań szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego w czwartek 23 X 2021 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Uczestnicy spotkania -uczniowie klas siódmych i ósmych – zapoznali się z tematyką odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Na tropie zagadek – popołudniowo-wieczorne spotkanie  z książką

Środowy wieczór  (13 X 2021 r.)  w bibliotece szkolnej upłynął pod hasłem detektywistycznych zagadek. Tego dnia na miłośników łamigłówek czekały tajemnice, szarady i rebusy. Spotkanie rozpoczęło się od podziału uczestników na dwie grupy. Każda z nich musiała  odnaleźć  8 kopert z  zadaniami ukrytymi na terenie szkoły. Kolejnym etapem było rozwiązywanie odnalezionych zagadek,  rebusów i zaszyfrowanych informacji, które zaprowadziły uczestników spotkania do auli, gdzie czekały na nich słodkie niespodzianki, ciepła herbata  i zestawy detektywistycznych zagadek.  Po drodze była również wizyta w zakamarkach biblioteki, możliwość przejrzenia jej zasobów  i wypożyczenia przygotowanych przez bibliotekarza propozycji detektywistyczno-kryminalnych. Należy podkreślić, że uczestnicy zajęć świetnie poradzili sobie z różnorodnymi zadaniami wykorzystując swoje umiejętności , szkolną wiedzę i tę, która wynika z ich osobistych zainteresowań. Spotkanie zakończyło się wspólnym oglądaniem filmu pt. Enola Holmes opartego na powieści amerykańskiej autorki Nancy Springer. Otuleni ciepłymi kocami  przyniesionymi z domu młodzi agenci, wywiadowcy i badacze delektowali się  wartką akcją i niezwykłymi poczynaniami  młodszej siostry słynnego detektywa Sherlocka Holmesa.

Wycieczka do Piaśnicy

13 października 2021 r. uczniowie klasy 7a pod opieką nauczycieli  pojechali na wycieczkę do Piaśnicy.

Podczas wycieczki uczniowie dowiedzieli się o tym ważnym na Pomorzu miejscu martyrologii, zwanym też Kaszubską Golgotą, czy polskim Katyniem. Zapalili znicze na grobach osób, które zostały zamordowane  w Piaśnicy. Zobaczyli m.in. pomnik siostry Alicji Kotowskiej, leśników, polskiego TataraLeona Najmana Mirzy Kryczyńskiego, palenisko. Obejrzeli  tablice znajdujące się przy parkingu, które zawierają chronologicznie  informacje ułożone dotyczące tego obszaru.

W oparciu m.in. o informacje zamieszczone na grobach, pomnikach  uczniowie wspólnie uzupełniali kartę pracy. Dowiedzieli się. kim były siostry Panek, Teofil Naczk, Kazimierz Parzych, Karol Biliński i wiele innych osób.

Następnie leśnymi drogami ruszyli do jeziora Stobór. Tam przy ognisku  posilili się i odpoczęli, po czym ruszyli pieszo do Wejherowa.

Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Powiatowych Drużynowych Zawodach Szachowych

W dniu 05.10.2021r odbyły się Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Powiatowych Drużynowych Zawodach Szachowych.

W Igrzyskach Dzieci rocznik 2009 i młodsze Naszą Szkołę reprezentowali: LEMIECH DOMINIKA, CICHY OLGIERD, KRUK TYMON, NAGEL SZYMON, MAKSYMIUK MATEUSZ – III miejsce

W Igrzyskach Młodzieży rocznik 2008 i 2007: BURCHARDT ALEKSANDRA, GRZYWACZ FRANCISZEK, MILEWSKI WITOLD, KRUK OLIWIER, GRZENIA JANEK – IV miejsce.

Mistrzostwa Dzieci  i Młodzieży w Drużynowych Biegach Przełajowych

W dniu 30.09.2021r odbyły się Mistrzostwa Dzieci  i Młodzieży w Drużynowych Biegach Przełajowych.

W Igrzyskach dziewcząt rocznik 2009 i młodsze naszą szkołę reprezentowały:

DYDERSKA PATRYCJA, GOŁĄBEK POLA, KRZEBIETKE AGATA, KUCHANNA ZUZANNA, KUDYN ALEKSANDRA, KWIATKOWSKA KAJA, WOHS WIKTORIA  – IV miejsce

W Igrzyskach młodzieży rocznik 2008 i 2007

Dziewczęta:

BARCZ MAJA, GRZONA ZOFIA, KLAHS DOROTA, KONKOL OLIWIA, NALEPA PATRYCJA, SĄDEJ ZOFIA, STOBBA AGNIESZKA – III miejsce

Chłopcy w składzie:

GOJKE KEWIN, JEZIÓRSKI SZYMON, KONKOL JAKUB, OKRÓJ NATAN, PACZUL FILIP, PTACH GRACJAN, ŚWIOSTEK MICHAŁ – III miejsce

Czytam w bibliotece – zakończenie projektu

W czwartek 30 września 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie odbyło się zakończenie projektu Czytam  w bibliotece, którego owocem jest mobilna gra miejska zatytułowana Sekrety biblioteki., a jej twórcami jest grupa uczniów naszej szkoły, która od kwietnia 2021 roku przygotowywała grę pod kierunkiem nauczycieli i pracowników MBP.

Podczas spotkania uczestnicy projektu i goście obejrzeli krótki film przypominający etapy realizacji projektu. Pani  Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, dyrektor biblioteki ,  podziękowała uczniom i nauczycielom za udział w tworzeniu gry zachęcając jednocześnie do korzystania z biblioteki, a pan Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta miasta, wręczył wicedyrektor Annie Wróblewskiej pamiątkowy dyplom. Dyplomy i upominki odebrali również uczestnicy projektu.   Pracownicy biblioteki, jak i przedstawiciele naszej szkoły zgodnie stwierdzili, że projekt był ciekawy, pozwolił uczniom zaprezentować swoje talenty i wzbogacił ich wiedzę oraz umiejętności literackie, fotograficzne i informatyczne.

Dzień Patrona Szkoły

29 września 1747 w Będominie   urodził się patron naszej szkoły generał Józef Rufin Wybicki herbu Rogala – polski pisarz i polityk, autor słów do  Pieśni Legionów Polskich we Włoszech , która stała się polskim hymnem narodowym. W ramach obchodów rocznicy urodzin generała uczniowie pełnili honorowe warty przy Jego portrecie, a w szkolnej auli odbył się finał konkursu wiedzy o patronie szkoły. Finaliści  wcielili się w postać generała Wybickiego i wygłosili przemówienie adresowane do legionistów i zagrzewające ich do walki o niepodległość Rzeczpospolitej. Uczniowie zgromadzeni w szkolnej auli obejrzeli również prezentację na temat życia i twórczości generała Józefa Wybickiego.

 

Wycieczka klas 7 do Będomina

29 września  1747 r. urodził się Józef Wybicki –  patron naszej szkoły. Z tej okazji w naszej szkole uroczyście  obchodźmy Dzień Patrona Szkoły.

W tym roku szkolnym 28 września 2021 r. uczniowie klas 7 pojechali do Będomina. Znajduje się tam XVIII-wieczny dworek w latach 1741 – 1783 należał do rodziny Wybickich. To tam urodził się i wychowywał Józef Wybicki. Od 1978 r mieści się w nim  Muzeum Hymnu Narodowego .  Jest to jedna tego typu placówka na świecie.

Tam w pięknej scenerii przewodnicy przybliżyli uczniom postać Józefa Wybickiego – jego życie i działalność. Opowiedzieli o dziejach „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” znanej jako „Mazurek Dąbrowskiego”, która od momentu powstania w 1797 r. Reggio Emilia towarzyszyła Polakom, zagrzewała ich do walki i dawał nadzieję, że Polska jest, dopóki są Polacy.

Następnie uczniowie zwiedzali wnętrze dworku, w którym znajduje się wyposażenie, pamiątki po Józefie Wybickim, postaciach z jego epoki, dokumenty i pamiątki dotyczące „Mazurka Dąbrowskiego”

Po zwiedzeniu wnętrz uczniowie przeszli się po  zabytkowym parku, w którym rośnie czterystuletni „Dąb Wybickiego”.. Widzieli także  5-metrowy pomnik orła autorstwa Roberta Florczaka, którego skrzydła tworzy 248 starych kos.

Dzień Języków Obcych

W dniu 27.09. 2021 r. w naszej szkole odbył się Dzień Języków Obcych.
Z tej okazji został zorganizowany konkurs dla klas 7 i 8 na najlepiej przygotowaną prezentację kraju, jego kulturę i język. Komisja oceniała prezentację multimedialną, wystrój sali, ubiór uczniów, przekąski oraz inne gadżety charakterystyczne dla danego kraju. Maksymalnie można było zdobyć 16 punktów. We współzawodnictwie zwyciężyła klasa VIII i prezentująca Danię z 15 punktami. Na kolejnej pozycji znalazły się Francja i Rosja przygotowane przez klasy VIII d i  VIII F. Trzecie miejsce zdobyła Austria prezentowana przez klasę VII a. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.

Uczniowie bardzo się postarali, aby dekoracje przybliżyły innym kraje europejskie.

Młodzież świetnie się bawiła, a tego typu imprezę warto powtórzyć w kolejnym roku.

Gra miejska „Gdynia 1939”

W ramach współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej (Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Gdańsku) klasa 7d wzięła udział w grze miejskiej pt. Gdynia 1939.

W czwartek 23 września 2021 r. siódmoklasiści udali się do Gdyni, gdzie na Skwerze Kościuszki czekała dr Barbara Męczykowska, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku. Po krótkim wprowadzeniu historycznym uczestnicy gry otrzymali karty pracy i ruszyli na poszukiwania punktów wskazanych na mapie Gdyni. W trakcie gry uczniowie poznali śródmieście miasta odnajdując miejsca z fotografii i podając ich aktualne nazwy oraz udzielali odpowiedzi na pytania, pozyskując dane z tablic i pomników. Każdy z tych punktów został wzbogacony przez dr Męczykowską o krótki komentarz historyczny i ciekawostki związane z danym miejscem. W ten sposób uczniowie dowiedzieli się, między innymi, kim był Józef Unrug, Jan Kiepura, Franciszka Berek, Jan Radtke, Teodor Turzyński czy Lucjan Borysławski. Odnaleźli Pomnik Harcerzom Gdyńskim, Dom Kupca oraz dom, gdzie mieścił się jeden z przedwojennych żydowskich domów modlitwy.  Uczestnicy gry pozyskali również  wiedzę na temat represji stosowanych przez okupanta hitlerowskiego wobec mieszkańców Gdyni od aresztowań, konfiskaty mienia i  wysiedlenia aż po śmierć.

Aktywna, terenowa lekcja pozwoliła odkryć niektóre tajemnice historii sprawiając, że część tej historycznej wiedzy będzie się odtąd kojarzyć ze znanym miejscem na mapie.

Festiwal Fantasy

W piątek 17 września 2021 r.  w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie  odbył się Festiwal Fantasy – gatunku literackiego, który cieszy się wielką popularnością i ma rzeszę wiernych czytelników. W ramach festiwalu uczniowie klasy 8A, 8D i 8I wzięli udział w spotkaniach z Pawłem Kopijerem, Mateuszem Rogalskim i Mariuszem Szczerbaniewiczem ((pseud. Mariusz Roqfort ) – autorami powieści fantasy i powieści awanturniczych. Goście festiwalu  opowiedzieli o swoich literackich fascynacjach i drodze do wydania własnej książki. Spotkanie było również próbą ukazania fantasy nie tylko literaturze, ale też w filmie,  plastyce, teatrze, muzyce, grach i różnych innych przejawach aktywności artystycznej.

Wycieczka klasy 7f i 7 g do Hevelianum

Dnia 14 września uczniowie klasy VII f i VII g wraz z opiekunami p. C. Szulgo, K. Kowalewską i M. Rohde wybrali się na wycieczkę do gdańskiego Hevelianum. Uczniowie wzięli udział w pokazie interaktywnym „Pod napięciem”. Tematyka pokazu była związana z elektrycznością i magnetyzmem. Uczestnicy mieli okazję sami wziąć udział w niesamowitych eksperymentach. Niektórzy odkryli, że przygoda z fizyką może być naprawdę fascynująca!

Następnie uczniowie zwiedzili wystawę geograficzną Dookoła świata. Siedem kontynentów i wiele interaktywnych stanowisk czekało na wszystkich ciekawych świata. Uczniowie poznali miejsca i zjawiska charakterystyczne dla różnych obszarów kuli ziemskiej. Największą popularnością cieszyła się kabina-symulator huraganu, w której można było poczuć, jak wieje wiatr o prędkości ok.130 km.  Na sam koniec młodzież spacerowała po zewnętrznych terenach Hevelianum oglądając dawne schrony i remizy artyleryjskie, w których urządzono ekspozycje na temat historii Gdańska. Uczniowie podziwiali piękną panoramę miasta  roztaczającą się z Góry Gradowej.

Po wizycie w Hevelianum pozostała zdobyta wiedza oraz wspomnienie dobrej zabawy.

klasa 7f

klasa 7g

Apele porządkowe

W środę 8 września 2021 r. w szkolnej auli odbyły się apele dla klas siódmych i ósmych, podczas których wicedyrektor  p. Wojciech Kurowski przypomniał regulamin porządkowy obowiązujący w szkole, w tym  podstawowe zasady kultury osobistej, jakich wymaga się od uczniów naszej placówki. Szczególną uwagę zwrócono na procedury związane z Covid-19, których należy przestrzegać zarówno w klasach jak i  we wspólnej przestrzeni szkoły.