Zebrania z Rodzicami

Terminy spotkań z rodzicami w I półroczu roku szkolnego 2021/2022

02.09.2021 r.   klasy 0 – I

Kl. 0 – 2 września o 18.00
Kl. I – 2 września o 17.30

06.09.2021 r.   klasy II – III

Kl. II – 6 września o 17.30
Kl. III – 6 września o 18.00

07.09.2021 r.   klasy IV-VI

07.09.2021 Zebrania z rodzicami klasy IV-VI
Godzina 17.00 klasy IV
IV A-SALA 91
IV B- SALA 82
IV C- SALA 78
IV D- SALA 77
IV E- SALA 81GODZINA 17.30 KLASY V
V A- SALA 94
V B- SALA 95
V C- SALA 96
V D- SALA 97
V E- SALA 99GODZINA 18.00 KLASY VI
VI A- SALA 98
VI B- SALA 100
VI C- SALA 85
VIII H- SALA 84

08.09.2021 r.   klasy VII – VIII

08 września br. w budynku szkoły przy ul. Sobieskiego 300 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas VII i VIII według następującego harmonogramu:
17.00
VII a sala 19
VII b sala 18
VII c sala 08
VII d sala 49
VII e sala 04
VII f sala 52

17.30
VII g sala 26
VII h sala 38
VIII a sala 44
VIII b sala 30
VIII c sala 33

18.00
VIII d sala 21
VIII e sala 20
VIII f sala 36
VIII g sala 37
VIII h – inny termin/ustali wychowawca klasy
VIII i sala 34

PROSZĘ O ZACHOWANIE WSZELKICH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA – DEZYNFEKCJA, DYSTANS, MASECZKA. DOZOWNIKI Z PŁYNAMI DEZYNFEKUJĄCYMI ZNAJDUJĄ SIĘ NA TERENIE SZKOŁY.

25.10. 2021 r.   klasy IV – VI

26.10.2021 r.   klasy VII – VIII

Zebrania z rodzicami uczniów klas VII i VIII odbędą się 26 października według następującego harmonogramu:
Godz. 17.00
VII a – sala 03
VII b – sala 18
VII c – sala 08
VII d – sala 49
VII e – sala 04
VII f – sala 52

Godz. 17.30
VII g – sala 26
VII h – sala 38
VIII a – sala 44
VIII b – sala 30
VIII c – sala 33
VIII d – sala 21

Godz. 18.00
VIII e – sala 20
VIII f – sala 36
VIII g – sala 37
VIII h – sala 39
VIII i – sala 34

15.11.2021 r.   klasy I – III

17.11.2021 r.   oddziały przedszkolne

13.12.2021 r.   klasy I – III

14.12.2021 r.  klasy IV – VI

16.12.2021 r.  klasy VII – VIII

31.01.2022 r.   klasy I – III

01.02.2022 r.   klasy IV – VI

02.02.2022 r.   klasy VII – VIII

 

Terminy spotkań z rodzicami w II półroczu roku szkolnego 2021/2022

09.02.2022 r.   oddziały przedszkolne

28.03.2022 r.   klasy I – III

29.03.2022 r.   klasy IV – VI

30.03.2022 r.   klasy VII – VIII

28.04.2022 r.   oddziały przedszkolne

24.05.2022 r.   klasy I – III informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i obniżonych ocenach z zachowania oraz przedstawienie proponowanych ocen rocznych

25.05.2022 r.   klasy IV – VI  informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i obniżonych ocenach z zachowania oraz przedstawienie proponowanych ocen rocznych

26.05.2022 r   klasy VII – VII  informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i obniżonych ocenach z zachowania oraz przedstawienie proponowanych ocen rocznych

09.06.2022 r.   oddziały przedszkolne