Zebrania z rodzicami

KLASOWE ZEBRANIA Z RODZICAMI

4 września 2018 r.

0 a sala 81 godz. 18.30
0 b godz. 67 godz. 18.30
0 c godz.s 66 godz. 18.30
0 d godz. 82 godz. 18.30
I a godz. 85 godz. 17.30
I b godz. 64 godz. 17.30
I c godz. 84 godz. 17.30
I d godz. 65 godz. 17.30
I e godz. 83 godz. 17.30

5 września 2018 r.

II a sala 83 godz. 17.30
II sala 64 godz. 17.30
II c sala 65 godz. 17.30
II d sala 82 godz. 17.30
II e sala 81 godz. 17.30
III a sala 85 godz.18.30
III b sala 84 godz.18.30
III c sala 78 godz.18.30

10 września 2018 r.

Spotkania z rodzicami uczniów klas IV, V, VI odbędą się 10.09.2018 w budynku ul. 1000-lecia PPP 15.
klasy IV- godzina 17.00
klasy V- godzina 17.30
klasy VI- godzina 18.00

11 września 2018 r.

Pierwsze spotkania z rodzicami uczniów klas VII, VIII i III gimnazjalnych odbędą się 11.09.2018 r.
w budynku przy ul. Sobieskiego 300 o godz. 17.00