Dzień Patrona Szkoły

Sejm RP ogłosił rok 2022 rokiem Józefa Wybickiego. W bieżącym roku przypadła 275  rocznica urodzin i 200 rocznica śmierci.

29 września, jak co roku w naszej szkole został zorganizowany Dzień Patrona Szkoły. Na obchody tego święta składa się doroczna wycieczka uczniów klas VII do Będomina – miejsca urodzenia Józefa Wybickiego (w tym roku siódmoklasiści byli tam 28 września 2022), ślubowanie uczniów klas I, warty honorowe przy portrecie Józefa Wybickiego i uroczyste apele. To dzień galowy dla społeczności uczniowskiej.

Warty honorowe

Klasy II-V

KLasy VIII

Dla klas II-VII odbyły się uroczyste apele

Klasy VIII

Uczniowie klas VIII uczestniczyli w szkolnym konkursie historycznym pt. Życie i działalność Józefa Wybickiego. W skład komisji konkursowej weszli zwycięzcy tegorocznego Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego „Józef Rufin Wybicki i jego epoka”, czyli Weronika z klasy 8g, Patryk i Jakub z klasy 8h. Nad pracami komisji czuwała pani Barbara Pawłowicz.

Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem wszystkich zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie Patryk przypomniał zebranym najważniejsze fakty z życia Józefa Wybickiego, po czym rozpoczął się konkurs.

Drużyny  rozwiązywały różnorodne zadania, np. rozwiązywali rebus, łączyli imiona i nazwiska, wyszukiwali ukrytych nazw oraz odpowiadali na pytania. Wszyscy wykazali się dużą wiedzą.

Przedstawiciel każdej drużyny wykonał pracę plastyczną przedstawiającą miejsce lub postać związaną z autorem hymnu. Punkty uzyskane za to zadanie doliczono drużynom do konkursu wiedzy.

Zwycięzcą konkursu została drużyna z klasy VIII d. II miejsce zajęła drużyna z klasy VIII a, a III miejsce z klasy VIII g.

Każda drużyna biorąca udział w konkursie otrzymała dyplom i upominki.

Po ogłoszeniu wyników wszyscy obecni odśpiewali hymn szkoły.

Klasy VI – VII

Apel rozpoczął się hymnem państwowym, a zakończył hymnem szkoły.

Podczas apelu Patryk zapoznał zebranych z faktami z życia Józefa Wybickiego. Następnie uczniowie obejrzeli scenkę – jak doszło do  wyboru „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” na hymn państwowy.

Dla klas VI –VII apel pod kierunkiem nauczycieli historii przygotowali uczniowie z klasy VIII d i VIII h.

Klasy V-VI

Klasy czwarte i piąte uczestniczyły w apelu z okazji Dnia Patrona Szkoły. Uczniowie  poznali najważniejsze fakty z życia Józefa Wybickiego, a także wysłuchali krótkiego programu artystycznego, który przygotowali uczniowie klasy Va pod kierunkiem nauczyciela historii – pani Katarzyny Kowalewskiej.

Dzień Patrona szkoły w klasach młodszych

29 września co roku, jest wyjątkowym czasem dla szkolnej społeczności, to właśnie tego dnia obchodzimy święto patrona naszej szkoły Generała Józefa Wybickiego. Z tej okazji uczniowie klas II a oraz II e pod czujnym okiem wychowawców Jolanty Dębskiej oraz Anny Michalskiej przygotowali apel mający upamiętnić jego zasługi.

Klasy I

Uroczyste ślubowanie

Dnia 29 września 2022 roku o godzinie 14.00 odbyło się w naszej szkole Ślubowanie klas I . Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: vice prezydent miasta Wejherowa Pan Arkadiusz Kraszkiewicz, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Lilianna Breen, Pani Justyna Ostrowska radna miasta, Komendant Straży Miejskiej w Wejherowie Pan Zenon Hinca, Dyrekcja szkoły, Rodzice i nauczyciele. Powitano klasy pierwsze wraz z ich wychowawcami. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. W uroczystym ślubowaniu wszyscy pierwszoklasiści przyrzekali, że będą dobrymi uczniami, kolegami i Polakami. Pani Dyrektor dokonała też pasowania pierwszaków, którzy dzięki temu naprawdę mogą czuć się częścią społeczności wejherowskiej „Dziewiątki”. Nad występem młodych artystów z klas III d i e czuwały Panie: Anna Chodak i Monika Szeląg.

I a

I b

I c

I d

I e

Złożenie kwiatów pod portretem Józefa Wybickiego

Delegacja uczniów złożyła wiązankę pod portretem Patrona – gen. Józefa Wybickiego.

 

Uroczyste wręczenie Statuetki Józefa Wybickiego

Od bieżącego roku szkolnego w naszej szkole przyznawana jest Statuetka Józefa Wybickiego.

Statuetka ma na celu uhonorowanie osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie za ich działalność, twórczość, aktywność, zrealizowane inicjatywy, które w sposób znaczący wpłynęły/wpływają na rozwój i promocję Szkoły.

Pierwszą statuetkę otrzymał dawny Dyrektor Szkoły pan Eugeniusz Czonstke.