ePUAP

Co to jest ePUAP?

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej.

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:
– obywatelami a administracją
– przedsiębiorcami a administracją
– instytucjami administracji publicznej.

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

 

Dostarczenie do Szkoły Podstawowej nr 9 im. gen. Józefa Wybickiego w Wejherowie dokumentu elektronicznego

W celu dostarczenia do Szkoły Podstawowej nr 9 im. gen Józefa Wybickiego w Wejherowie  dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl

Dokładna instrukcja zakładania konta znajduje się na stronie –  https://epuap.gov.pl/wps/portal

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie.

Wystarczy kliknąć w link:  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SP9Wejherowo

Za jego pomocą będą mogli Państwo  załatwić sprawę należącą do kompetencji Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie.

Do formularza można dodawać załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif(.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 megabajtów.

Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.

 

Profil zaufany ePUAP

Profil zaufany ePUAP każda (pełnoletnia) osoba zakłada również za pośrednictwem platformy epuap.gov.pl  – https://epuap.gov.pl/wps/portal

Dokładna instrukcja zakładania profilu zaufanego –  https://epuap.gov.pl/wps/portal

Po złożeniu wniosku w systemie profil zaufany można potwierdzić w ciągu 14 dni w każdym urzędzie skarbowym, w każdym urzędzie wojewódzkim, w wybranych oddziałach ZUS i wybranych urzędach gmin. Lista punktów potwierdzających. Punkty potwierdzające są odpowiednio oznakowane.