Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Barwy Jesieni”

24 października odbyło się rozstrzygnięcie wewnątrzszkolnego konkursu plastycznego dla klas 0 zatytułowanego „Barwy Jesieni”. Celem konkursu było: wyzwalanie aktywności twórczej dzieci, zwrócenie uwagi na piękno przyrody jesienią oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Jury postanowiło nagrodzić wszystkich uczestników konkursu. Prace dzieci można Czytaj więcej…