Działania

ZAJĘCIA DLA RODZICÓW – LUTY 18.02.2020 Zespół projektowy Erasmus+ zorganizował warsztaty dla rodziców, których dzieci uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 9.  Przedmiotem badania były bariery komunikacyjne i potrzeby dziecka. Rodzice podzieleni na grupy wzięli udział w kilku zajęciach. Podczas jednego Czytaj więcej…

O projekcie

Nasza szkoła w latach szkolnych 2019-2021 bierze udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategicznego – współpraca szkół w programie Erasmus +. Nasze szkoły partnerskie znajdują się w Turcji, Bułgarii i Macedonii. Tytuł projektu to „Find my echo Czytaj więcej…