O projekcie

Nasza szkoła w latach szkolnych 2019-2021 bierze udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategicznego – współpraca szkół w programie Erasmus +. Nasze szkoły partnerskie znajdują się w Turcji, Bułgarii i Macedonii.

Tytuł projektu to „Find my echo in you”, a tematem przewodnim jest pojęcie empatii.

Empatia nie jest czymś, co może być spontaniczne; ma sens tylko w przypadku, gdy jest częścią codziennych nawyków. Chcemy zrozumieć empatię i przekształcić ją w zachowanie. Działania projektowe będą m. in. prowadzone w oparciu o prezentacje, odgrywanie ról i dzielenie się doświadczeniami. Oprócz działań lokalnych, działania międzynarodowe są bardzo ważne pod względem zdobywania nowego doświadczenia i wymiany dobrych praktyk. W rezultacie wszystkie nasze działania projektowe pokażą, że empatia w edukacji jest równie ważna jak specjalizacja w konkretnej dziedzinie. Po doświadczeniach, które zdobędziemy pod koniec projektu, nasi uczniowie i nauczyciele będą mieli pewność, że podtrzymają i rozpowszechnią poczucie bycia świadomym drugiego.

Cele, które chcemy osiągnąć dzięki naszemu projektowi, są następujące:

  • Zminimalizowanie postaw i zachowań, które wzmacniają dyskryminację w szkole
  • Zwiększenie poczucia empatii u nauczycieli, uczniów i rodziców
  • Przygotowanie środowiska klasowego, w którym uczniowie o różnych cechach mogą swobodnie wyrażać siebie
  • Przełamanie uprzedzeń uczniów wobec uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji
  • Poprawienie umiejętności społecznych i komunikacyjnych uczniów
  • Zaangażowanie rodziców w zajęcia oraz poprawa ich empatii i umiejętności komunikacyjnych
  • Podniesienie umiejętności językowych
  • Opanowanie umiejętności adaptacji i współpracy w grupie