Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej, nazywany również  Dniem Nauczyciela, jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Najpierw na mocy ustawy z  27 kwietnia  1972 r.- Karta praw i obowiązków nauczyciela ustanowiono Dzień Nauczyciela,  a w 1982 r. zmieniono go na Dzień Edukacji Narodowej. Święto upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego ministerstwa oświaty publicznej w Polsce, które zostało powołane    z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r. Dzień Edukacji Narodowej jest świętem wszystkich pracowników oświaty.

W środę 13 października w szkole zapanował odświętny nastrój – uczniowie przyszli na lekcje w strojach galowych, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły piękne laurki z życzeniami, którym towarzyszyła prezentacja multimedialna umieszczona w Librusie. Społeczność naszej szkoły pamiętała również o tych nauczycielach i pracownikach, którzy stracili życie podczas II Wojny Światowej składając kwiaty pod pomnikiem nauczycieli powiatu wejherowskiego poległych w czasie działań wojennych w miejscach kaźni hitlerowskich  w latach 1939-1945.