Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Powszechnie te święto nazywane jest Dniem Nauczyciela.

12 października w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na apel przybyli uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Na początku zabrała głos przewodnicząca samorządu uczniowskiego pani Jolanta Sępioł, która w imieniu uczniów złożyła serdecznie życzenia wszystkim pracownikom szkoły, dziękując za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń.

W części artystycznej członkowie kółka teatralnego pod kierunkiem pani Barbary Pawłowicz przedstawili krótką inscenizacje z życia nauczycieli, a następnie prezentując kilka utworów lirycznych podziękowali pedagogom i innym pracownikom szkoły. Publiczność nagrodziła aktorów i recytatorów gromkimi brawami.

Na zakończenie gospodarze klas rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły drobne upominki.