Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Dnia 20 lutego 2020 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w naszej szkole odbyły się następujące konkursy:

  • Zabawy językiem polskim
  • Łamańce językowe.

Celem konkursów była:

– promocja dbałości o kulturę i poprawność językową

– poznanie pisowni wyrazów trudnych, nietypowych

– zastosowanie w praktyce właściwych zasad wymowy

– uwrażliwienie uczniów na dbałość o prawidłowe wypowiadanie się

– uwrażliwienie na piękno i bogactwo  języka polskiego

Uczestnikami konkursów byli uczniowie z klas IV.
Każdą klasę reprezentowało 6 uczniów, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach:

I kategoria – „Zabawy językiem polskim”

II kategoria – „Łamańce językowe”

W „Zabawach językiem polskim” drużyny musiały rozwiązać różnego typu zadania, tzn.: uzupełnić frazeologizmy; na podstawie obejrzanych scenek wybrać właściwe powiedzenie i wyjaśnić, co oznacza;  poprawić tytuły bajek i dopasować do nich wylosowane rekwizyty, obliczyć działania matematyczne, których wyniki umożliwiały odgadnięcie hasła. Oprócz tego pozostali uczniowie z każdej klasy zostali podzieleni na 3 grupy, które również wykonywały zadania, a uzyskane przez nie punkty zwiększały punktację drużyny danej klasy.

I miejsce drużyna z klasy IV a,

II miejsce drużyna z klasy IV c,

III miejsce drużyna z klasy IV b.

„Łamańce językowe” składały się z trzech etapów.

W I etapie każdy uczestnik czytał z ekranu wylosowany 1 łamaniec,
a w II etapie czytał z ekranu 2 wylosowane łamańce.  Do III etapu przeszło
3 uczniów z największą liczbą punktów.

W  III etapie każdy uczeń czytał wiersz pt. „Trudne słowa”.

Zwycięzcą „Łamańców językowych” został uczeń z klasy IV a Szymon Kraszkiewicz.

Podczas konkursów pozostali uczniowie klas IV również zmagali się
z trudnymi zdaniami i wyrażeniami. Pani Bożenka Wójcik, która w ciekawy sposób poprowadziła konkursy wyjaśniała uczniom pochodzenie niektórych frazeologizmów, znaczenie powiedzeń, umożliwiała widzom rozwiązywanie zadań uczestników konkursów.

Przed rozstrzygnięciem szkolnych „Zabaw językowych” wszyscy uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy (tęczowi, okrągli, kanciaści, opaczni). Dzieci stały się uczestnikami bajki czytanej przez panią Bożenę Wójcik, której sentencją było przekazywanie sobie wartości.

Przed rozstrzygnięciem szkolnych „Zabaw językowych” wszyscy uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy (tęczowi, okrągli, kanciaści, opaczni). Dzieci stały się uczestnikami bajki czytanej przez panią Bożenę, której sentencją było wzajemne przekazywanie sobie wartości.

W Komisji Konkursowej pracowały panie: Dorota Zdralek (logopeda), Beata Fokcińska, Barbara Pawłowicz, Anna Wróblewska i Aleksandra Klawitter-Pohnke.

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy wszystkich do ćwiczenia poprawnej polszczyzny i zabawy językiem polskim.