Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

Przyjmowanie wniosków do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych odbywa się w terminie od 2 do 16 marca 2021.
Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły na os. 1000 -lecia 15 w godz. 7.30 – 15.30 (piątek do godz. 14.00).

Dokładne informacje i wnioski znajdują się w zakładce Rekrutacja.