Akcja Sprzątania Świata 2016

16 września wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami, wyposażeni w worki i rękawice wyruszyli na dokładne sprzątanie naszej okolicy. Przeprowadzana akcja Sprzątania Świata była jak zwykle świetną okazją do rozmów na temat jakże ważnych spraw – segregacji śmieci, recyclingu, konieczności dbania o naszą Planetę Ziemię. Akcja sprzątania naszej okolicy przebiegła sprawnie i bez zakłóceń, a w punktach zbiórki śmieci pojawiły się wielkie sterty worków z zebranymi odpadami.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i czynny udział w akcji.

Dodaj komentarz