Apele podsumowujące pierwsze półrocze roku szkolnego 2023/2024

KLASY MŁODSZE

24 stycznia 2024 roku odbył się apel podsumowujący osiągnięcia uczniów z klas I – III za I semestr  roku szkolnego 2023/2024. Dyrektor szkoły Olga Tomaszewska oraz wicedyrektor Aleksandra Klawitter-Pohnke wręczyły nagrody finalistom prestiżowych konkursów o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Uczniowie klas młodszych godnie reprezentowali szkołę na konkursach plastycznych,  muzycznych, patriotycznych oraz religijnych.

KLASY STARSZE

Pierwszy semestr pracy w roku szkolnym 2023/2024 mamy już za sobą. Podsumowanie pracy zostało  dokonane przez Panią Dyrektor Olgę Tomaszewską oraz Pana Wicedyrektora Wojciecha Kurowskiego na apelach szkolnych, które odbyły się 26 stycznia.

Ważnym punktem apeli było wyróżnienie uczniów, którzy uzyskali  miejsca punktowane, wyróżnienia w konkursach pozaszkolnych, szkolnych oraz  akcjach Samorządu Uczniowskiego.

Zostali oni nagrodzeni zasłużonymi brawami oraz wręczono uczniom nagrody, dyplomy, podziękowania.