Przetarg 2017

1. Ogłoszenie o zamówieniu otwórz 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) otwórz 3. Załączniki edytowalne otwórz w pdf otwórz w word 4. Opis przedmiotu zamówienia otwórz 5. Wzór umowy otwórz 6. Dokumentacja projektowa I – branża budowlana otwórz II – Czytaj więcej…