Nasze początki

Historia Szkoły Podstawowej Nr 9 w Wejherowie wiąże się z rokiem 1968. Wtedy to na bazie Liceum Ogólnokształcącego utworzono szkołę podstawową. We wrześniu 1970 roku oddano do użytku obecny budynek, którego kierownikiem został Erwin Rytczak. Przewodniczył Radzie Pedagogicznej w najtrudniejszym dla niej okresie, tworzenia nowej bazy, nowej koncepcji kierowania szkołą. Od 1 września 1973 roku do 31 sierpnia 1986 roku, tj. do chwili przejścia na emeryturę, szkołą zarządzał mgr Eugeniusz Czonstke. Od 1 września 1986 roku do 31 stycznia 2008 roku ( do momentu przejścia na emeryturę ), Radzie Pedagogicznej przewodniczył mgr Stefan Mazur. Przez Kolejne dwa miesiące ( przez okres procedur związanych z ogłoszonym konkursem na stanowisko dyrektora szkoły ) obowiązki dyrektora szkoły pełnił mgr Wojciech Kurowski. Od 1 kwietnia 2008 roku dyrektorem wyłonionym w drodze konkursu została mgr Olga Tomaszewska – wieloletni nauczyciel naszej szkoły.

Tradycją naszej szkoły są coroczne ślubowania klas pierwszych. Odbywają się one w dniu 29 września, w dniu Patrona Szkoły. Szkoła posiada własny hymn treścią związany z patronem, Józefem Wybickim.

Dodaj komentarz