Rekrutacja do klasy VII dwujęzycznej

W zakładce Rekrutacja – klasa VII dwujęzyczna zostały zamieszczone informacje dotyczące rekrutacji do klasy VII dwujęzycznej na rok szkolny 2022/2023:

  • Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa z 22 stycznia 2022 r.
  • Informacje w sprawie rekrutacji do klasy VII dwujęzycznej w Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie na rok szkolny 2022/2023 Dyrektora Szkoły
  • Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych
  • Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy dwujęzycznej
  • Wniosek nr 5 – o przyjęcie ucznia do klasy dwujęzycznej (uczeń Szkoły Podstawowej nr 9)
  • Wniosek nr 6 – o przyjęcie ucznia do klasy dwujęzycznej (uczeń spoza rejonu)