REKRUTACJA – klasa VII dwujęzyczna

Przypominamy, że osoby, które uzyskały pozytywny wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych:

  • w dniach

    21-25.06.2019

    powinny uzupełnić wniosek o przyjęcie do klasy językowej o świadectwo uzyskania promocji do klasy programowo wyższej

  • w dniach

    26-28.06.2019

    rodzice kandydata powinni złożyć oświadczenie potwierdzające wolę nauki w klasie dwujęzycznej

Dokładne informacje i dokumenty rekrutacyjne  dotyczące  klasy VII dwujęzycznej zamieszczone są w zakładce REKRUTACJA.