Polityka prywatności w szkole

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem  Danych Państwa i Państwa  Dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie . Mamy siedzibę w Wejherowie na os. 1000-lecia PP 15 i przy ul. Sobieskiego 15. Możesz kontaktować się z nami w następujący sposób: listownie, poprzez email na adres sekretariat@sp9.wejherowo.pl oraz sekretariat.kancelaria@sp9wejherowo.pl,lub tel. +48 58 672 20 10 oraz +48 58 672 25 49.

Po co potrzebne są nam Państwa dane osobowe?

Dane Państwa i Państwa Dzieci są nam potrzebne, abyśmy mogli skontaktować się z Państwem w sprawach związanych z potrzebami  Dziecka, kontrolować jego obecności, oceniać i wpisywać oceny do dziennika, mieć możliwość kontaktowania się z Państwem, pokazywać sukcesy Państwa Dziecka na stronie internetowej i na Facebooku.

Jak długo będziemy wykorzystywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe oraz dane Państwa Dziecka będziemy przetwarzać w okresie Jego nauki  w naszej Szkole, a także archiwizować przez okres ustalony przez przepisy prawa.
Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?
Nikomu nie udostępniamy Państwa danych bez wyrażenia odpowiedniej zgody.

Komu powierzamy Państwa dane?

Jednymi instytucjami, którym powierzamy dane osobowe  są: osoby dbające o zdrowie Dzieci w naszej  Szkole, a także firma Librus.

Do czego służy monitoring?
Monitoring w szkole służy do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa Dzieciom oraz Pracownikom Szkoły.

Inspektor ochrony danych osobowych – Dorota Syldatk, tel. 58 677 71 37, e-mail: iod@um.wejherowo.pl