Spotkanie z Policją w klasach VI-VIII

28 listopada  2023 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami  Komendy  Powiatowej  Policji w Wejherowie, asp. sztab. Anettą Potrykus oraz asp. Karoliną Pruchniak.

Tematem pogadanki była odpowiedzialność prawna nieletnich. Pani Policjant mówiła o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, poruszyła także temat tzw. cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną. Prowadzący pogadankę uświadomił uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.

Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do przedstawicieli  Policji.

Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistów w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów oraz mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią.

Zajęcia z przedstawicielami Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo – profilaktycznego naszej szkoły.