Świąteczna Wieczornica

„Betlejem jest w nas”

„Uwierzcie, że miłość istnieje, spotkałem ją.

Znajdziemy drogę, chodźcie ze mną,

bo to właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków

pod dachem tkliwej kolędy Bóg się rodzi w człowieku.”

            Takie słowa wypowiedział Anioł w przedstawieniu jasełkowym, które zagrały dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego nr 9 w Wejherowie w dniu 18 grudnia 2019 r. podczas Świątecznej Wieczornicy.

Uczniowie szkoły, którzy wcielili się w role przypomnieli widowni, jakie rzeczy w życiu są naprawdę ważne i jak szybko człowiek daje się omamić pysze, chciwości, nieumiarkowaniu  w jedzeniu i piciu i innym grzechom. Aniołki zesłane do zwyczajnego świata zaprosiły do Jezusa do Betlejem zapracowaną kobietę z dziećmi, biznesmena i wielu innych.

W ten wyjątkowy wieczór naszą szkołę odwiedziło wielu znamienitych gości, wśród zaproszonych nie zabrakło wiceprezydenta Miasta Wejherowa Arkadiusza Kraszkiewicza, Jacka Thiel wicestarosty powiatu wejherowskiego, Radnej Miasta Wejherowo Justyny Ostrowskiej, dyrektora szkoły Stefana Mazura, przewodniczącej Rady Rodziców Liliannę Breen, przedstawicieli trójek klasowych, przyjaciół szkoły i rodziców.

To przedstawienie mali aktorzy zaprezentowali ponownie na spotkaniu opłatkowym nauczycieli i przed najważniejszą widownią, czyli uczniami z klas I – V.

Takie przedsięwzięcie to praca wielu osób, a przede wszystkim pracowników szkoły i nauczycieli,  głos Pana Boga naśladował niezawodny tata uczennic z klasy III i VI pan Łukasz Dymowski. Nad całością wieczornicy czuwały Aleksandra Janus, Beata Klawikowska, Anita Siemińska, Monika Szeląg, Barbara Pawłowicz.