SYMPOZJUM MŁODYCH ZNAWCÓW JÓZEFA WYBICKIEGO – referaty

SYMPOZJUM MŁODYCH ZNAWCÓW JÓZEFA WYBICKIEGO
– 10.03.2022 r.

REFERATY

  1. Józef Wybicki – innowator?

(Szkoła Podstawowa im. Sportowców Polskich w Trzebielinie, „Rufinowie”: Natalia Fijałkowska, Hubert Bruski, Grzegorz Skwierawski)

  1. Przywiązanie Józefa Wybickiego do Wielkopolski.

(Szkoła Podstawowa w Łebieniu, „Łebieńskie Rufinki”: Katarzyna Klawikowska, Maja Białaszewska, Paulina Borzęcka)

  1. Józef Wybicki jako wizytator Komisji Edukacji Narodowej w szkołach wileńskich.

(Szkoła Podstawowa nr 11 im. Teodora Bolduana w Wejherowie, ToPaKa z 11stki: Tobiasz Komisarczyk, Patryk Olewczyński, Kalina Stark)

  1. Współpraca Józefa Wybickiego z Janem Henrykiem Dąbrowskim.

(Szkoła Podstawowa nr 9 im. Generała Józefa Wybickiego w Wejherowie, „Wybitni”: Weronika Rost, Patryk Grochowski, Jakub Kosecki)

  1. Józef Wybicki – wędrowiec.

(Zespół Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu – Szkoła Podstawowa, „Drużyna mandarynek”: Julian Rzepka, Karolina Jurczyk, Kinga Zelewska)

Referaty -plik do odczytu