Szkolny Dzień Profilaktyki

Uczniowie klas I-VIII wraz z wychowawcami wzięli udział w ważnym wydarzeniu profilaktycznym w naszej szkole. Szkolny Dzień Profilaktyki odbył się 24 lutego 2023 roku. Miał na celu podsumowanie wiedzy profilaktycznej oraz zaprezentowanie prac uczniów: piktogramów , plakatów o treściach profilaktycznych. Wychowawcy klas, pedagog szkolny podjęli w klasach temat profilaktyki zagrożeń, zdrowia psychicznego. Natomiast reprezentanci klas VI-VIII uczestniczyli w konkursie profilaktycznym ,,Wolni od uzależnień”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział. Plakaty były piękne i bogate w ważne treści profilaktyczne. GRATULUJEMY !